Stanowisko i opinia do zredagowanego projektu Master Planu dla transportu kolejowego do 2030 r.(aktualizacja 2010 r.) 

Uwagi do Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do 2015 r.

Uwagi do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

W dniu 29 maja ze strony SITK do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nadesłane zostało pismo z uwagami do projektu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych.

Ministerstwo postanowiło zawarte w ww. piśmie uwagi uwzględnić, o czym poinformowało SITK stosownym dokumentem w dniu 12 czerwca.

W związku z powyższym projekt rozporządzenia został rozszerzony w zakresie nowo wybudowanych dróg:
- od węzła Turzno na autostradzie A1 do drogi krajowej nr 15
- od węzła Grudziądz na autostradzie A1 do drogi krajowej nr 55 w Grudziądzu oraz drogi łączącej węzeł Rzeszów Wschód na autostradzie A4 z miastem na prawach powiatu Rzeszów.

 

W dniu 29 maja ze strony SITK do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nadesłane zostało pismo z uwagami do projektu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych.

Ministerstwo postanowiło zawarte w ww. piśmie uwagi uwzględnić, o czym poinformowało SITK stosownym dokumentem w dniu 12 czerwca.

W związku z powyższym projekt rozporządzenia został rozszerzony w zakresie nowo wybudowanych dróg:
- od węzła Turzno na autostradzie A1 do drogi krajowej nr 15
- od węzła Grudziądz na autostradzie A1 do drogi krajowej nr 55 w Grudziądzu oraz drogi łączącej węzeł Rzeszów Wschód na autostradzie A4 z miastem na prawach powiatu Rzeszów.