Aktualności

XIV Międzynarodowa Konferencja naukowo - techniczna 

"Modern Electric Traction" MET 2023
 

System zasilania 25kV 50 Hz na polskich kolejach

- perspektywy i wyzwania

17 - 19 kwietnia 2023 r. 

 

Warszawski Dom Technika NOT 

ul. Czackiego 3/5 , 00-043 Warszawa 

Sala A piętro III 

Program Konferencji  

Karta uczestnictwa 

Pakiet Sponsorski 

 PARTNERZY KONFERENCJI 

Partner platynowy

 

Partner złoty

 

 
Partner srebrny

 

Uroczyste podpisanie Deklaracji w sprawie kultury bezpieczeństwa (Just Culture) podczas Krajowej Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

(od  lewej Prezes ULC Pan Piotr Samson i Pan Grzegorz Brychczyński Ekspert Lotniczy SITK RP )

V Konferencja naukowo - techniczna pt.: 

"IT & OT w Transporcie Szynowym" 

Warszawski Dom Technika NOT w Warszawie

ul. Czackiego 3/5  Sala A III p. 

10 -12 października 2022 r. 

komunikat 

karta uczestnictwa

pakiet sponsorski 

Vth Scientific and Technical Conference 

IT & OT 

in Rail Transport 

announcement

participation registration card

partner-packages  

Wręczenie Nominacji na Przewodniczego

Krajowej Komisji Rzeczoznawstwa SITK RP w kadencji 2022 – 2026 , Panu Leszkowi Sucheckiemu członkowi SITK RP oraz podziękowanie za pełnienie tej funkcji w kadencji 2018 -2022

 

Wręczenie Nominacji na Przewodniczego

Krajowego Klubu Seniora  SITK RP w kadencji 2022 – 2026 , Panu Leszkowi Sucheckiemu członkowi SITK RP oraz podziękowanie za pełnienie tej funkcji w kadencji 2018 -2022

 

Wręczenie Nominacji na Przewodniczego

Krajowego Komitetu Nauki  SITK RP w kadencji 2022 – 2026 , Panu prof. dr hab. inż. Andrzejowi Szaracie Dziekanowi Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej  oraz podziękowanie za pełnienie  funkcji Przewodniczącego Krajowego Komitetu Kolei Dużych Prędkości w kadencji 2018 -2022

 

Wręczenie Podziękowania Panu Ireneuszowi Merchel Prezesowi Zarządu PKP Polskie linie Kolejowe S.A. za pełnienie funkcji Przewodniczącego Krajowej Sekcji Kolejowej w kadencji 2018-2022.


Wręczenie Nominacji na Przewodniczego

Krajowej Sekcji  Kolejowej  SITK RP w kadencji 2022 – 2026 , Arnoldowi Bresch Członkowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  oraz podziękowanie za pełnienie  tej  funkcji w kadencji 2018 -2022

 

Wręczenie Nominacji na Przewodniczego

Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu SITK RP  w kadencji 2022 – 2026 , Mariuszowi Szałkowskiemu  , Wiceprezesowi SITK RP.

 

Wręczenie Nominacji na Przewodniczego

Krajowej Komisji Transportu Intermodalnego SITK RP  w kadencji 2022 – 2026 , Henrykowi Zielaskiewiczowi  , Członkowi SITK RP.

 

Wręczenie Nominacji na Przewodniczego

Krajowej Sekcji Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Morskiej SITK RP  w kadencji 2022 – 2026 , dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciechowi Ślączka , prof. nadzw. AM , Rektorowi Akademii Morskiej w Szczecinie.

 

Wręczenie Nominacji na Przewodniczego

Krajowego Komitetu Kolei Dużych Prędkości SITK RP  w kadencji 2022 – 2026 , prof. dr hab. inż. Januszowi Dyduchowi , Prezesowi Honorowemu SITK RP.

 

Wręczenie Nominacji na Przewodniczego

Krajowej Komisji Wyróżnień  SITK RP w kadencji 2022 – 2026 , Janowi Firlikowi Zastępcy Sekretarza Generalnego SITK RP , Prezesowi Oddziału SITK RP w Poznaniu.

Galeria

"Przyszłość"

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 

Nowe Władze SITK RP
 

Wywiad z nowo wybranym Prezesem SITK RP na kadencję 2022-2026

dr inż Jackiem Paś

przeprowadzony przez Pana Kamila Wójcika Prezesa NOT Informatyka sp. z o.o.


Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=OZDHUxKSyLE&ab_channel=TVNOT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku we współpracy z Zakładem Inżynierii Drogowej Politechniki Białostockiej,organizują w dnia  5-7 października 2022 r.
w Janowie Podlaskim: 

XIII Seminarium Techniczne 

pt. " Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego"

Jest to już 13-te Seminarium organizowane przez Białostocki Oddział SITK RP oraz pracowników Politechniki Białostockiej w odpowiedzi na liczne zapytania i zainteresowania środowiska. Świadczy to
o wysokiej randze i dużej popularnosci Seminarium jakie zyskało podczas ostatnich 12 - stu edycji. Seminarium adresowane jest głównie do sektora budownictwa komunikacyjnegoi gromadzi każdorazowo niemal 200 uczestników: naukowców, projektantów, wykonawców, firmy branżowe a także zarzadców dróg i kolei. Jest to znakomita okazja do zdobycia nowej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz zawarcia nowych znajomości i kontaktów biznesowych.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie zgłoszenia karty uczestnictwa i przesłanie do 31 lipca 2022 r. Szczegółowe informacje, oprogram i karta zgłoszenia uczestnictwa do pobrania na stronie internetowej SITK Oddział Białystok: sitk.bialysok.pl

28. Międzynarodowa Wystawa Technologii Torowych (iaf)

31.05-02.06.2022 r. 

Stowarzyszenie Niemieckich Inżynierów  Kolejnictwa e.V (VDEI) zaprosiło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP , do udziału w 28 Międzynarodowej Wystawie Technologii Torowych ( iaf) . Wystawa odbyła się w dniach 31.05 - 02.06.2022 r. w Munster. Stowarzyszenie w ramach współpracy otrzymało stoisko wystawiennicze.
Z ramienia Stowarzyszenia w Wystawie uczestniczyli:

1. prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch - Prezes Honorowy SITK RP 
2. dr inż. Jacek Paś - Prezes SITK RP
3. dr inż. Wawrzyniec Wychowański - Sekretarz Generalny SITK RP 
4. dr inż. Andrzej Cholewa - b. Członek Zarządu ASITK RP. 

Polska branża budownictwa kolejowego miała możliwość zaprezentowania się na Światowych Targach Techniki Torowej.  

 

XXXIII Zwyczajny Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP 


W dniach 19-21 maja 2022 r. w Siczkach k. Radomia odbył się XXXIII Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP , 
który wybrał nowe władze Stowarzyszenia na kadencję 2022 - 2026 . 

Prezesem Stowarzyszenia został Pan dr inż. Jacek Paś.
Sekretarzem Generalnym został Pan dr inż. Wawrzyniec Wychowański.

W Zjeździe uczestniczyli delegaci - przedstawiciele 22 Oddziałów SITK RP oraz zaproszeni goście z Urzędu Transportu Kolejowego, Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,Instytutu Kolejnictwa, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Firmy Rail-Mil sp. z o.o. Niezwykle ważnym wydarzeniem podczas Zjazdu było odsłonięcie popiersia prof. Henryka Bałucha, które powstało z inicjatywy Andrzeja Gołaszewskiego Prezesa Honorowego SITK RP. Popiersie docelowo zostało przekazane do Instytutu Kolejnictwa.
Pełny skład Zarządu podany jest na stronie www.sitkrp.org.pl  

 

Galeria 

Premiera 

"Nowoczesnego Wagonu Intermodalnego"

Warszawski Dom Technika NOT w Warszawie 

ul. Czackiego 3/5

Warszawa, 07 czerwca 2022 r. 

komunikat 

Udział w konferencji jest bezpłatny

       28. Międzynarodowa Wystawa Technologii Torowych (iaf)

                              31.05.2022 r.-02.06.2022 r.  Münster

       Stowarzyszenie Niemieckich Inżynierów Kolejnictwa e.V. (VDEI) ma przyjemność
ogłosić, że Polska będzie gościem honorowym 
tegorocznej 28. Międzynarodowej
Wystawy Technologii Torowych (iaf). W ten sposób stowarzyszenie  docenia pozytywny
rozwój polskiej infrastruktury 
kolejowej w ostatnim czasie oraz dalsze kroki modernizacyjne 
planowane na najbliższe lata.

    W porozumieniu z polskim stowarzyszeniem inżynierów - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP), polska branża budownictwa kolejowego będzie miała możliwość zaprezentowania się na wiodących na świecie targach techniki torowej w dniach 31 maja - 2 czerwca 2022 r. w Münster, aby przedstawić siebie i swoje usługi międzynarodowej publiczności oraz nawiązać nowe kontakty. W ten sposób iaf przyczynia się do dalszej poprawy międzynarodowej współpracy i wymiany zawodowej w dziedzinie technologii torowej.

     Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP , zaprasza firmy do współpracy podczas Wystawy.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt :
Hanna Szary tel. 506 116 966 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.