Nasze czasopisma

 

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom nauki, techniki i inżynierii drogowej. Prezentuje najnowsze osiągnięcia w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg, nawierzchni lotniskowych oraz obiektów mostowych, z wykorzystaniem technik informatycznych, jak również w planowaniu i budowie autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Autorami artykułów są osoby z uczelni technicznych i instytutów badawczych, przedsiębiorstw wykonawczych, biur projektowych oraz organizacji drogowych różnych szczebli. 

 

 „Przegląd Komunikacyjny”  publikuje artykuły związane z szeroko rozumianym transportem oraz infrastrukturą transportu. Obejmuje to zagadnienia techniczne, ekonomiczne i prawne. Akceptowane są także materiały związane z geografią, historią i socjologią transportu.

 

Transport Miejski i Regionalny jest miesięcznikiem kompleksowo poruszającym problemy transportowe w miastach różnej wielkości. Przedstawia i upowszechnia najnowsze poglądy specjalistów oraz krajowe i zagraniczne rozwiązania techniczno-organizacyjne.

 

 

 

 

 

mgr inż. Grzegorz Łukasik – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie Wydziału Budownictwa oraz Politechniki Świętokrzyskiej Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz wielu Studiów Podyplomowych.

W roku 2020 ukończył studia MBA uzyskując tytuł Master of Business Administration. Całe życie zawodowe związany kolejnictwem obecnie pełni funkcję w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach.

Od 2022 roku pełni również funkcję Prezesa SITK Oddziału w Kielcach.

"Przyszłość"

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 

Nowe Władze SITK RP
 

Wywiad przeprowadzony przez Pana Kamila Wójcika Prezesa NOT Informatyka sp. z o.o.

z nowowybranym Prezesem SITK RP na kadencję 2022-2026 

dr inż Jackiem Paś 

 

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=OZDHUxKSyLE&ab_channel=TVNOT

    Tomasz Pereta

 

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy i Politechniki Wrocławskiej (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, specjalność Budowa Dróg i Lotnisk).

Pracę zawodową rozpoczął w lipcu 1997 roku w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych we Wrocławiu jako drogomistrz Obwodu Drogowego Zarządu Dróg w Legnicy. Następnie jako podinspektor w Urzędzie Miejskim w Lubinie oraz główny specjalista w Dolnośląskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich zajmował się zagadnieniami inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2008 roku objął stanowisko Business Development Manager w firmie Peek Traffic Sp. z o.o. tworząc od podstaw Oddział firmy, a następnie kierując nim rozwijał działalność biznesową w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych.


W roku 2010 został zatrudniony w Urzędzie Miasta Legnicy w celu wsparcia wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym z jednoczesną budową struktur Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym obejmującego swoimi kompetencjami zarówno obsługę Centrum Sterowania Ruchem, jak również zadania organu zarządzającego ruchem drogowym w mieście. Do dnia dzisiejszego jako Dyrektor kieruje pracami Wydziału.

Działalność w SITK RP rozpoczął w 2000 roku jako członek Oddziału Zagłębia Miedziowego w Legnicy. W latach 2014-2022 pełnił funkcję Wiceprezesa Oddziału, a w roku 2022 został wybrany jego Prezesem. Wyróżniony srebrną (2004 r.) i złotą (2018 r.) Odznaką Honorową SITK.

Jest certyfikowanym audytorem bezpieczeństwa ruchu drogowego, członkiem Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy, Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.