• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej 
  - Krajowa Sekcja Drogowa,   
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad    

zapraszają do udziału w III konferencji:

LETNIE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH
objętej Honorowym Patronatem przez Lecha Witeckiego
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Konferencja odbędzie się w dniach 24-26.06.2013 r. w Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku PERŁA BORÓW w Tleniu – Bory Tucholskie.

 

Program konferencji

                                  24 czerwca 2013 r. (poniedziałek)godzina  15.00 - 18.00

Sesja I             Zasady utrzymania dróg publicznych
                       cześć I – autostrady i drogi ekspresowe

 • Zasady utrzymania dróg krajowych – „Utrzymaj standard”.
 • Zasady utrzymania na autostradach płatnych na przykładzie autostrady A-4 odcinek Katowice – Kraków.

Sesja II           Zasady utrzymania dróg publicznych
                      część II – drogi samorządowe i kolejowe

 • Zasady utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa świętokrzyskiego.
 • Zasady utrzymania na przykładzie miasta stołecznego Warszawy.
 • Utrzymanie przejazdów kolejowych.
 • Zasady utrzymania ulic w Toruniu.

                                  25 czerwca 2013 r. (wtorek) – godzina 9.00 - 13.00

Sesja III          Wyposażenie dróg – wpływ na utrzymanie

 • Utrzymanie urządzeń do ochrony środowiska w drogownictwie.
 • Zieleń na drogach.
 • Standardy techniczne znaków o zmiennej treści.
 • Utrzymanie urządzeń: brd i telematyki.
 • Prawidłowe i nieprawidłowe rozwiązania techniczne i ich wpływ na utrzymanie i trwałość konstrukcji dróg.

Sesja IV          Technologia w służbie utrzymania dróg

 • Naprawa spękań nawierzchni bitumicznych.
 • Wpływ odwodnienia korpusu drogowego na nawierzchnie drogowe.
 • Erozja i pratotechnika skarp drogowych.

 

                                  25 czerwca 2013 r. (wtorek) – godzina 15.00 - 18.00

Sesja V           Ochrona pasa drogowego

 • Ochrona pasa drogowego przed niewłaściwym zagospodarowaniem.
 • Reklamy w pasie drogowym.

Sesja VI          Nowoczesny sprzęt do letniego utrzymania

 • Warunki jakie powinien spełniać sprzęt do utrzymania.
 • Prezentacja sprzętu do letniego utrzymania Firmy Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o..

 

                                   26 czerwca 2013 r. (środa) – godzina  9.00 - 12.00

Sesja VII    -   Powodzie na drogach

 • Meteorologia w służbie ochrony dróg przed skutkami powodzi.
 • Wyniki działań przy usuwaniu skutków powodzi na drogach krajowych - problemy przy realizacji kontraktów.
 • Realizacja odbudowy dróg wojewódzkich na przykładzie woj. małopolskiego.

Sesja VIII    -  Wspomaganie zarządzania utrzymaniem

 • Telematyka w letnim utrzymaniu dróg.
 • System Diagnostyki Stanu Nawierzchni.
 • Nowoczesny sprzęt do diagnostyki nawierzchni.

 

Obradom będą towarzyszyły wystawy oraz wystąpienia promocyjne firm.

 

 Patronat medialny: Miesięcznik Drogownictwo.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (na załączonej karcie) prosimy przesłać do dnia
5 czerwca 2013 r. na adres:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy,
ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Koszt uczestnictwa – obejmujący koszty organizacyjne, opracowanie i wydanie referatów, wyżywienie od obiadu 24.06.2013 r. do obiadu 26.06.2013 r., noclegi z 24/25 i 25/26.06.2013 r. wynosi:

 • 1180,00 zł  od osoby (noclegi w pokoju dwuosobowym)
 • 1360,00 zł  od osoby (noclegi w pokoju  jednoosobowym)

 

UWAGA!!!
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

W przypadku finansowania uczestnictwa w co najmniej 70% ze środków publicznych
VAT jest zwolniony.

Należność powinna być przekazana na nasze konto:
BANK MILLENNIUM S.A.  nr 38 1160 2202 0000 0000 2741 3872  w terminie
do 5 czerwca 2013 r.

Na przelewach prosimy podać nazwisko uczestnika i dopisać „LATO”.

UWAGA!!!

 • Ewentualną rezygnację z uczestnictwa lub rezerwacji noclegów prosimy dokonać pisemnie
  na adres SITK do 14 czerwca 2013 r. Po tym terminie nie zwracamy należności.
 • Za nieodwołane lub niewykorzystane uczestnictwo zostanie obciążona instytucja delegująca.

  Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela mgr inż. Krystyna Chudoń-Kroczek,
  SITK - Warszawa: tel. 22 826 28 87
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  Karty uczestnictwa i oferty promocji należy przesłać na ten adres e-mail

Karta uczestnictwa do pobrania

Oferta promocji do pobrania