Warszawa, dnia 5 lutego 2013 r.
L.dz. SITK/HK/32 /13


Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
Prezesi Oddziałów SITK

Rozpoczynamy już po raz dziewiąty konkurs na najaktywniejszych w działalności na rzecz Stowarzyszenia i transportu. Tegoroczna edycja obejmuje działalność w 2012 r.
ERNESTY 2012 będą wręczone na uroczystej Radzie Prezesów w maju br. oraz na uroczystych spotkaniach branżowych.

Przedstawiamy harmonogram przygotowań do przyznania tych nagród:

  1. Przesłanie wniosków przez Oddziały do ZK - w terminie do 28 lutego 2013 r.
  2. Nominacje Zarządu Krajowego do nagrody „ERNEST 2011" - 12 marca 2013 r.
  3. Posiedzenia Kapituł - do 12 kwietnia 2013 r.
  4. Wręczenie „Ernestów 2011" - 14 maja 2013 r.

Zgodnie z „Zasadami przyznawania corocznych nagród „ERNEST", zatwierdzonymi przez Zarząd Krajowy na bieżącą kadencję, oceny wniosków będą dokonywały Kapituły branżowe, składające się z wszystkich dotychczasowych laureatów nagrody w danej kategorii (pkt.12 Zasad...). Przewodniczącymi Kapituł są:
w kategorii najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa – Prezes Honorowy Senior,
w kategorii najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa – Prezes Stowarzyszenia,
w kategorii najaktywniejszy w dziedzinie transportu – Prezes Honorowy,
w kategorii najaktywniejszy klub/koło – Sekretarz Generalny,
w kategorii najaktywniejszy klub seniorów – Prezes Honorowy Senior,
w kategorii najaktywniejszy Oddział – Prezes Honorowy.

Jednocześnie przypominamy, że Zarząd Krajowy, podejmując decyzję w sprawie nominacji do nagrody, uwzględni tylko te wnioski, które będą dotyczyć udokumentowanej działalności w 2012 r.
W załączeniu przesyłamy wzory formularzy, na których należy przygotować wnioski oraz Zasady przyznawania corocznych nagród „ERNEST" *), zatwierdzone przez Zarząd Krajowy w dniu 15 maja 2012 r.
Bardzo prosimy o dotrzymanie terminu 28 lutego oraz przygotowanie wniosków wyłącznie w wersji elektronicznej i przesłanie ich na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Wnioski inne niż w wersji elektronicznej oraz nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane przez Zarząd Krajowy i Kapituły.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Sekretarz Generalna

mgr inż. Agata Pomykała

∗)Uwaga: „Zasady przyznawania corocznych nagród „ERNEST" nie eliminują możliwości zgłoszenia kandydatury Prezesa Oddziału jako kandydata do nagrody z określonej branży (kolejnictwo, drogownictwo, transport drogowy, itp.)

Zasady przyznawania corocznych statuetek "ERNESTY" (.doc)

Wniosek w kategorii najaktywniejszy działacz w dziedzinie transportu (.doc)

Wniosek w kategorii najaktywniejszy oddział (.doc)

Wniosek w kategorii najaktywniejszy klub/koło (.doc)