Nasze czasopisma

 

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom nauki, techniki i inżynierii drogowej. Prezentuje najnowsze osiągnięcia w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg, nawierzchni lotniskowych oraz obiektów mostowych, z wykorzystaniem technik informatycznych, jak również w planowaniu i budowie autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Autorami artykułów są osoby z uczelni technicznych i instytutów badawczych, przedsiębiorstw wykonawczych, biur projektowych oraz organizacji drogowych różnych szczebli. 

 

 „Przegląd Komunikacyjny”  publikuje artykuły związane z szeroko rozumianym transportem oraz infrastrukturą transportu. Obejmuje to zagadnienia techniczne, ekonomiczne i prawne. Akceptowane są także materiały związane z geografią, historią i socjologią transportu.

 

Transport Miejski i Regionalny jest miesięcznikiem kompleksowo poruszającym problemy transportowe w miastach różnej wielkości. Przedstawia i upowszechnia najnowsze poglądy specjalistów oraz krajowe i zagraniczne rozwiązania techniczno-organizacyjne.