Kadencja 2018-2022

Przewodniczący: Marek Rolla

Członkowie:

Marzenna Dubowska

Hanna Kołodziej

Jerzy Żelech

Renata Drążewska

Andrzej Dusiński

Ewa Sayor

Dariusz Wróbel

Andrzej Lenartowicz

Halina Rogowska

Stanisław Pletnia

Anna Reszczyk

Beata Toporska

Marek Żmijan

Zdzisław Soszkowski

Maria Borkowska

Marek Suchecki

Zdzisław Chrobak

Dariusz Kosiorowski

Krzysztof Kołodziej

Ewa Barcicka

Krzysztof Kozłowski

Grzegorz Małetka

Wiesław Dąbrowski

Zbigniew Krajczewski

Grażyna Lendzion

Włodzimierz Walerych

Roman Witulski

 

Kontakt: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy, Krajowa Sekcja Drogowa, ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

telefon – 22 827 02 58, kom. 506 116 966, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Krajowa Sekcja Drogowa (KSD) jest organem doradczym Zarządu Krajowego SITK.

Zadaniem KSD jest prowadzenie działalności naukowo-technicznej i opiniodawczej w zakresie drogownictwa. W szczególności do zadań KSD należy:
1)    inicjowanie i udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów programów dokształcania inżynierów i techników,
2)    organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, itp., stanowiących element dokształcania czynnej zawodowo kadry technicznej,
3)    organizowanie wyjazdów technicznych, szkoleniowych oraz integracyjno-turystycznych,
4)    przygotowanie programów oraz inicjowanie szkoleń i stażów dla inżynierów, umożliwiających uzyskanie branżowych uprawnień budowlanych.

KSD wspomaga Zarząd Krajowy i zarządy oddziałów w wypełnianiu funkcji zbiorowego eksperta
i w kreowaniu efektywnego lobbingu środowiska na rzecz dróg publicznych.
KSD pełni w stowarzyszeniu funkcję wiodącą w zakresie dróg publicznych i współpracuje
z odpowiednimi kołami i sekcjami dróg publicznych w oddziałach na zasadzie partnerstwa.

KSD realizuje swoje zadania poprzez:
1)  współdziałanie z organami administracji państwowej i gospodarczej, samorządem zawodowym inżynierów, z wydawnictwami technicznymi, ośrodkami naukowo-technicznymi oraz innymi organizacjami o charakterze technicznym i ekonomicznym, w zakresie uzgodnionym z Zarządem Krajowym ,
2)  przygotowanie na wniosek Zarządu Krajowego  lub z własnej inicjatywy, opracowań i opinii
w zakresie dróg publicznych,
3)  inicjowanie działań i upowszechnianie wybranej problematyki z zakresu postępu technicznego
w drogownictwie,
4)  inspirowanie szkoleń oraz współpracę w ich organizowaniu i prowadzeniu,

Plan pracy KSD na całą kadencję i na poszczególne lata ustalany jest na jednym z pierwszych, plenarnych posiedzeń KSD.

Krajowa Sekcja Drogowa cyklicznie organizuje z Zarządem Krajowym SITK i Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych konferencje naukowo – techniczne: Techniczne Dni Drogowe, Zimowe utrzymanie dróg, Letnie utrzymanie dróg publicznych, Bezpieczny ruch drogowy oraz seminaria szkoleniowe.
W 2013 roku KSD zorganizowała pod honorowym patronatem Lecha Witeckiego, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad III konferencję „ Letnie utrzymanie dróg publicznych”. Zgromadziła 58 uczestników. Wygłoszono 22 referaty i prezentacje. link
Relacja z konferencji. link

Następną konferencją, którą Sekcja organizuje z Zarządem Krajowym
są LVI Techniczne Dni Drogowe. link

 

 

 Sprawozdanie z działalności Krajowej Sekcji Drogowej za rok 2015

 Sprawozdanie z działalności Krajowej Sekcji Drogowej za rok 2016

 Sprawozdanie z działalności Krajowej Sekcji Drogowej za rok 2017