Przemówienia zaproszonych gości rozpoczęło wystąpienie Andrzeja Massela, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Gospodarki Morskiej i Budownictwa. Kolejno głos zabrała Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Następna mowa, Prezesa Andrzeja Żurkowskiego, poświęcona była głównie kierunkom rozwoju Stowarzyszenia, które: „może być partnerem do działań na szczeblu centralnym; nasz głos powinien być dobrze słyszalny jako głos Zarządu Krajowego, będącego emanacją głosu Stowarzyszenia.” Prezes Żurkowski skierował także uwagę zebranych na nadzieję, jaką budzi zaangażowanie młodych inżynierów w naukę i rozwój. To właśnie w tej grupie, obdarzonej ogromnym potencjałem i energią, upatrywać można przyszłości Stowarzyszenia: „Chciałbym abyśmy byli Stowarzyszeniem elitarnym, ale zarazem z otwartymi szeroko drzwiami dla młodych inżynierów-techników. To oni bowiem reprezentują nową klasę społeczną, klasę techniczną. Warto przy tym pamiętać o naszych komitetach, a zwłaszcza o Komitecie Nauki, którego członkowie mogliby pełnić rolę mentorów dla tych młodych ludzi, garnących się pod nasze skrzydła”.

A czas najwyższy aby czerpać z wiedzy i doświadczenia wieloletnich członków Stowarzyszenia, idąc za słowami prof. Wiesława Starowicza, Prezesa Honorowego, który głosił: „seniorzy – elita Stowarzyszenia jest długowieczna i tak wielu z nich oddało w swojej niestrudzonej pracy całe ćwierćwiecza doświadczenia! Jestem dla nich pełen podziwu!”. Kilku z zasłużonych Kolegów jednakże odeszło już, dlatego obecni na sali z szacunkiem oddali im honory minutą ciszy.

Po tej pełnej zadumy chwili nastąpiła kolejna część wydarzenia – rozdanie ERNESTÓW za rok 2012, którą to uroczystość ze swadą poprowadził Prezes Honorowy Stowarzyszenia, Wiesław Starowicz.

Nagroda ERNEST wręczana jest za szczególną aktywność w poprzednim roku kalendarzowym w działalności na rzecz transportu i Stowarzyszenia, w działalności organizacyjnej na rzecz SITK-u oraz efektywną pracę w obszarze transportu na rzecz społeczności lokalnej. Honorowane są także nowatorskie inicjatywy, działania na rzecz całego Stowarzyszenia oraz promujące wyjątkowo rzetelną pracę.

Nominowanymi do nagród w poszczególnych kategoriach ERNESTÓW byli:

1. Najaktywniejszy Działacz Roku 2012 w dziedzinie kolejnictwa:

 • Bogdan Bresch – Oddział  SITK w Poznaniu
 • Jerzy Hydzik – Oddział SITK w  Krakowie
 • Andrzej Kościelniak – Oddział SITK w Rzeszowie

2. Najaktywniejszy Działacz Roku 2012 w dziedzinie drogownictwa:

 • Leszek Bichajło – Oddział SITK Rzeszów
 • Maria Borkowska – Oddział  SITK Poznań
 • Beata Toporska – Oddział SITK Kraków

3. Najaktywniejszy w dziedzinie transportu drogowego:

 • Andrzej Kochmański – Oddział SITK Rzeszów
 • Grzegorz Sapoń – Oddział SITK Kraków
 • Jeremi Rychlewski – Oddział SITK Poznań

4. Najaktywniejszy klub/koło:

 • Koło przy Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział SITK Kraków
 • Klub SITK przy Miejskim Przedsiębiorstwie Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie – Oddział SITK Rzeszów
 • Koło SITK przy Sekcji Eksploatacji PKP PLK Jelenia Góra – Oddział SITK Wrocław

5. Najaktywniejszy klub/koło seniorów:

 • Klub Seniora – Oddział SITK w Łodzi
 • Klub Seniora – Oddział SITK w Krakowie
 • Klub Seniora – Oddział SITK w Rzeszowie

6. Najaktywniejszy oddział:

 • Oddział SITK – w Ostrowie Wielkopolskim
 • Oddział SITK – w Poznaniu
 • Oddział SITK – w Rzeszowie

 

Laureatami natomiast zostali:

 • Jerzy Hydzik, Oddział SITK w Krakowie – w kategorii Najaktywniejszy Działacz Roku 2012 w dziedzinie kolejnictwa
 • Leszek Bichajło, Oddział SITK Rzeszów – w kategorii Najaktywniejszy  Działacz Roku 2012 w dziedzinie drogownictwa
 • Grzegorz Sapoń, Oddział SITK Kraków – w kategorii Najaktywniejszy w dziedzinie transportu
 • Koło przy Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział SITK Kraków – w kategorii Najaktywniejszy klub/koło
 • Klub Seniorów, Oddział SITK w Łodzi – w kategorii Najaktywniejszy klub/koło seniorów
 • Oddział SITK w Ostrowie Wielkopolskim – w kategorii Najaktywniejszy oddział


Rozdanie ERNESTÓW obfitowało tak we wzruszenia, jak i zaskoczenia nagrodzonych.    
I tak Klub Seniora oddziału łódzkiego, po raz pierwszy biorący udział w konkursie – zadebiutował sukcesem. Z iście młodzieńczym wigorem Przewodniczący Klubu, Henryk Maj odebrał statuetkę, żartując że: „nie ma sił aby zaklaskać gdyż nagroda waży, ale może podskoczyć”. Natomiast najmocniej z wygranej cieszyli się przedstawiciele Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim, bowiem startowali w konkursie już trzykrotnie i dopiero teraz zatriumfowali.

Finał imprezy wieńczyło przyznanie decyzją Zarządu Krajowego SITK w Warszawie ERNESTA 2012 za całokształt działalności w SITK Mieczysławowi Lewandowskiemu Prezesowi Honorowemu Oddziału we Wrocławiu.

Gratulujemy!


Gwar kuluarowych rozmów i serdecznych powinszowań wypełnił salę na koniec spotkania.    
A X jubileuszowe rozdanie ERNESTÓW już za rok…

 

Agnieszka Suchorolska
Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Komunikacji RP
Biuro Zarządu Krajowego