Środa 13.11.2013 godz. 15.00 - 18.00

[obiad od 13:00]

 

Sesja I.  Plenarna – prowadzący dr inż. Andrzej Żurkowski, Prezes SITK RP

 • Wystąpienie MTBiGM
 • Wystąpienie Lecha Witeckiego, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • Wystąpienie Łukasza Lendnera, Dyrektora Oddziału GDDKiA w Warszawie
 • Rozwój sieci dróg wojewódzkich na obszarze Mazowsza - Adam Marcinkiewicz, MZDW
 • Wystąpienia zaproszonych gości
 • 16.30 Finansowanie projektów w perspektywie 2014-2020 – Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, MTBiGM
 • 16.45 – 18.00 Panel dyskusyjny – prowadzący prof. Tomasz Siwowski

Aktualna sytuacji w polskim drogownictwie oraz perspektywy jego rozwoju w latach 2014-2020

Paneliści:

Tomasz Rudnicki – Z-ca Dyrektora GDDKiA

Zbigniew Tabor – Dyrektor ZDW Katowice, Wiceprezes PKD

Dariusz Blocher – Prezes Budimex

Tadeusz Suwara – Prezes Transprojekt

Robert Dubiela – ZBM Inwestor Zastępczy

 • Otwarcie wystawy.

 

Czwartek 14.11.2013 godz. 09.00 - 14.00

09:00 - 10:20
Sesja II. Inteligentne Systemy Transportowe
– prowadzący Tomasz Kamiński, ITS

 • Podstawowe założenia i realizacja projektu ITS Bydgoszcz – dr inż. Jacek Chmielewski
 • Inteligentne Systemy Transportu w zarządzaniu ruchem w Trójmieście - system TRISTAR – dr inż. Jacek Oskarbski.
 • Transport w aglomeracjach miejskich – dr Ewa Wolniewicz-Warska, Kapsch Telematic Services
 • Dynamiczne bus-pasy – Mateusz Szarata, PRz

[10 min. przerwy kawowej]

10:30 - 12:10
Sesja III. Drogi w mieście
– prowadzący  prof. Wojciech Suchorzewski

 • Funkcje dróg w strefach miasta – podstawowe dylematy – prof. Wojciech Suchorzewski
 • Zarządzanie mobilnością na przykładzie systemu płatnego parkowania w Warszawie. – Grażyna Lendzion, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
 • Oświetlenie dróg – Michał Trzciński, Zarząd  Dróg Miejskich w Warszawie
 • Uspokajanie i ograniczanie ruchu w centrum miasta na przykładzie pierwszej obwodnicy wokół Plant w Krakowie – Łukasz Franek, PK
 • Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miast na przykładzie województwa świętokrzyskiego – inż. Dariusz Wróbel, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich


[10 min. przerwy kawowej]


12:20 - 14:00
Sesja IV. Technologia nawierzchni drogowych
– prowadzący dr inż. Lesław Bichajło

 • Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych (wersja z 11 marca 2013) – dr inż. Piotr Jaskuła, PG
 • Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych 2013 – prof. Dariusz Sybilski, IBDiM
 • Przyjazne dla środowiska mieszanki mineralno-asfaltowe – prof. Marek Iwański, PŚw
 • „Ciche” nawierzchnie – dr Igor Ruttmar (TPA)
 • Przykłady zastosowania techniki FT-IR w badaniu materiałów asfaltowych – prof. Adam Zofka, IBDiM

[obiad od 14:00]

 

Czwartek 14.11.2013 godz. 15.00 - 18.00

15:00 - 16:40
Sesja V. Utrzymanie i zarządzanie sieci drogową
– prowadzący Norbert Wyrwich, GDDKiA

 • Czynniki wpływające na zaburzenia postrzegania drogi – dr inż. Lesław Bichajło, PRz
 • Doświadczenia IBDiM w zakresie pomiaru ugięciomierzem TSD – prof. Adam Zofka, mgr inż. Jacek Sudyka
 • Autostrada A2 wieloaspektowo – Andrzej Lewandowicz, Autostrady Wielkopolskie
 • Racjonalne utrzymanie dróg i mostów na podstawie doświadczeń niemieckich z możliwością wykorzystania w warunkach polskich – dr S. Heller, Heller Consult GmbH
 • Wpływ weryfikacji założeń i obliczeń geotechnicznych na proces realizacji budowy dróg – mgr inż. Michał Pilch, P.R. Inora

[10 min. przerwy kawowej]


16:50 - 18:10
Sesja VI. Drogowe obiekty inżynierskie
– prowadzący prof. Tomasz Siwowski

 • Obiekty mostowe z kompozytów FRP – Paweł Poneta, Mostostal W-wa
 • INSPEKTOR BRIDGE-System monitoringu mostów- 4 lata doświadczeń – P. Klikowicz, NeoStrain Kraków
 • Nawierzchnia na obiektach mostowych – ciągle brak ideału – dr inż. Lesław Bichajło, PRz
 • Zintegrowana analiza cyklu życia w mostownictwie – prof. Tomasz Siwowski, PRz

 

Piątek 15.11.2013 godz. 9.00 - 12.00

09:00 - 10:40
Sesja VII. Ochrona środowiska
– prowadzący dr hab. Paweł Mickiewicz, GDDKiA

 • Prawo ochrony środowiska w drogownictwie – stan obecny i kierunki zmian. – Karolina Rak, Dep. Środowiska GDDKiA
 • Wpływ zmian klimatycznych na projektowanie i utrzymanie dróg. –  Piotr Ochnio, Dep. Środowiska GDDKiA
 • Hałas komunikacyjny  – Paweł Zysk, Dep. Środowiska GDDKiA
 • Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska – Mirosław Musiel, Dep. Środowiska GDDKiA
 • Opłaty eksploatacyjne i środowiskowe z tytułu odprowadzania wód deszczowych z dróg publicznych  – Bolesław Balcerek, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

[10 min. przerwy kawowej]

 

10:50 - 12:10
Sesja VIII. Aspekty prawne w drogownictwie
– prowadzący Jakub Troszyński, GDDKiA

 • Rola nadzoru inwestorskiego – Jakub Troszyński, GDDKiA
 • Szczególne Warunki Kontraktu – nowy wzorzec, Marcin Nowacki, GDDKiA
 • Zmiany ustawy o drogach publicznych i w innych powiązanych
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych – Dariusz Koba, Centrum Zamówień Publicznych

 

Sesja IX. Zamykająca


[obiad od 14:00]Patronat medialny: Drogownictwo, Transport Miejski i Regionalny.


Obradom będą towarzyszyły wystawy oraz wystąpienia promocyjne.

 

Wystawy będą udostępnione w godzinach:

 • § dnia 13.11.2013 r.       17.00 – 20.00
 • § dnia 14.11.2013 r.         9.00 – 20.00
 • § dnia 15.11.2013 r.         9.00 – 12.00

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i promocji w konferencji.