Zgodnie ze Statutem SITK (Rozdz. III § 7) członkiem zwyczajnym SITK może być:

1) osoba mająca wykształcenie wyższe lub średnie, która działa lub działała na rzecz transportu,
2) student wyższej uczelni, uczeń lub słuchacz szkoły średniej o kierunku związanym z transportem, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 3 p. 2 i 3 Prawa o Stowarzyszeniach.

Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd (prezydium) oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji.

Deklaracja do pobrania

Minimalna wysokość wpisowego na rok 2016 - 10 zł.

Minimalna wysokość składki miesięcznej na rok 2016 - 5 zł.