Skład Prezydium Rady Przedsiebiorców

1. Przewodniczący Rady - dr inż. Sławomir Jasiński - Prezes Zarządu Rail Mil Computers sp. z o.o.  

2. Wiceprzewodniczący Rady - dr inż. Wawrzyniec Wychowański - Wiceprezes Biuro Projektowe "Metroprojekt" sp. z o.o. 

3. Wiceprzewodniczacy Rady - dr inż. Paweł Wontorski - Wiceprezes Biuro Projektowe " Metroprojekt" sp. z o.o. 

4. Sekretarz Rady - dr inż. Jacek Paś - Track Tec S.A.  

 

Regulamin Rady Przedsiębiorców

Posiedzenia Rady 

26.10.2021 r. 

14.12.2021 r.