V Krajowy Kongres Ekspertów Samochodowych

2 czerwca 2018 r.

teren Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego 

im. K. Pułaskiego w Radomiu

więcej informacji na stronie: www.mechatronikasamochodowa.eu