WNIOSKI *
Z KONFERENCJI

LVI TECHNICZNE DNI DROGOWE

objętej patronatem
Zbigniewa Rynasiewicza Sekretarza Stanu w MTBiGM
oraz
Lecha Witeckiego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

13 - 15  listopada 2013 r.
Centrum Konferencyjne Falenty w Raszynie k/Warszawy, Al. Hrabska 4a (www.falenty.com.pl)

Patronat medialny: Drogownictwo, Transport Miejski i Regionalny

  1. Wszystkie strony drogowego procesu inwestycyjnego w projektach realizowanych w perspektywie unijnej 2008-2013 są świadome zarówno sukcesów jak i porażek we wspólnej realizacji programu budowy polskich autostrad. Jednocześnie każda z nich, będąc bogatsza o doświadczenia minionych lat, deklaruje chęć dialogu i wspólnego udoskonalania przepisów, procedur, dokumentów oraz metod komunikacji, kształtujących wzajemne relacje. Wypracowanie nowych, lepszych form w tym zakresie wszystkie strony uznały za jeden z koniecznych warunków powodzenia projektów drogowych w przyszłej perspektywie. Dialog pomiędzy głównymi inwestorami a przedstawicielami firm wykonawczych, projektowych i konsultingowych, mający doprowadzić do tych pozytywnych zmian został już rozpoczęty i należy go intensywnie kontynuować.

 Invitation to the workshop

“Promoting  Sustainable Urban Mobility: A UN-Habitat Perspective”

To be held in Warsaw on 18 November 2013

 

The organizers of this workshop are using the opportunity created by the presence in Warsaw of participants of the COP19 Conference*) to disseminate information, and facilitate discussion, about approaches to urban transport policies being promoted by international organisations and by the leading think tanks in this field. The speakers will concentrate on the idea of sustainable urban mobility, with particular emphasis on challenges of the implementation of innovative approaches, and on the transferability of lessons learned. Discussions will also be based on the Global Report on Human Settlements 2013: Planning and Design for Sustainable Urban Mobility, recently published by UN-Habitat. The event will serve to take forward the EU supported “SOLUTIONS” initiative, that looks at innovation in urban transport and their transferability in different country contexts.    

Language: English

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                           Warszawa, 13 listopada 2013

LVI Techniczne Dni Drogowe

Już po raz pięćdziesiąty szósty branża drogowa zebrała się na Technicznych Dniach Drogowych, zorganizowanych przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Wydarzenie, odbywające się w dniach 13-15 listopada w Raszynie, objęli swoimi patronatami Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Lech Witecki, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej reprezentowała Podsekretarz Stanu, Patrycja Wolińska-Bartkiewicz.

pobierz