Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji konkursu
                                          "Przyszłość dróg zależy od Ciebie - nie myśl szablonowo"
                                             XX Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego
                                                                   AUTOSTRADA-POLSKA
                                                                   Kielce, 15 maja 2014 r.


Sukces pierwszej edycji utwierdził nas w przekonaniu, że doświadczenie firm i świeże spojrzenie studentów na materiały drogowe, które już funkcjonują na polskim rynku może stać się początkiem Wielkich Pomysłów. Przygotowując się do organizacji tego konkursu przede wszystkim chcieliśmy, aby środowiska drogowe rozpoczęły między sobą dialog. Dzięki tak prostej formule, jak konkurs, nasze zamierzenia się spełniły. Studenci przygotowując swoje projekty mogli korzystać z wieloletniego doświadczenia firm, firmy natomiast mogły się przekonać, że wszystkie produkty można wykorzystać w różnorodny sposób, wystarczy zapomnieć o ograniczeniach.

W tym roku chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konkursie, którego finał zostanie rozstrzygnięty podczas XX Międzynarodowych Targów AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach.

PISMO PRZEWODNIE ORGANIZATORA I POMYSŁODAWCY KONKURSU - BLL Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU

Karta zgłoszenia - studenci

Karta zgłoszenia - produkty

Konkurs kierujemy:

1) do firm, którym zależy na nieustannym kształtowaniu pozytywnego wizerunku w oczach klientów. Udział w tego typu projektach wpływa na rozpoznawalność marki poprzez promowanie jej w mediach branżowych, portalach społecznościowych, kołach naukowych. Firma, która zgłosi swój udział do konkursu, potwierdza tym samym nie tylko swój profesjonalizm i zaangażowanie w rynek branżowy, lecz również wyjątkową otwartość na pracę zespołową, gdzie każda zainteresowana osoba ma wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.

2) do studentów, gdyż celem konkursu jest aktywizacja studentów w działalność rozwojową skutkującą opracowaniem nowych technologii w branży drogowej. Zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem nietuzinkowych rozwiązań i zastosowań znanych produktów. Ideą konkursu jest także przybliżenie studentom rynku pracy poprzez przedstawienie im największych firm w branży drogowej i zaprezentowanie ich produktów.

Konkurs polega na nowym zastosowaniu i nowatorskim spojrzeniu na produkty już funkcjonujące na rynku branży drogowej. Skierowany jest do firm poszukujących nowatorskich rozwiązań i zaangażowanych w rozwój nie tylko własnej firmy, ale także rozwój środowiska drogowego.

Zespołom studentów, składających się z 2-4 osób, w wyniku losowania zostaną przydzielone produkty firm z niżej podanych działów:
 asfalt
 kruszywo, żwir, grys, cement, mączka wapienna itp.
 materiały prefabrykowane
 materiały z recyklingu
 produkty inne

Oceniając projekty Komisja Konkursowa będzie premiować strategię rozwoju i szansę powodzenia przedsięwzięcia, ważnym punktem będzie również ocena strony ekonomicznej, innowacyjność, zaspokojenie potrzeb rynkowych, a także forma prezentacji. Dodatkowe punkty przyznawane będą za wdrożenie rozwiązań ekologicznych.

Poprzez ten konkurs chcemy nawiązać dialog pomiędzy młodymi ludźmi, kończącymi studia i rozpoczynającymi karierę zawodową a firmami, którym zależy na produktach wysokiej jakości, konkurencyjności i innowacyjnym rozwiązaniom. Chcemy, aby te dwa światy otworzyły się na siebie i ujrzały w sobie godnych do rozmów partnerów.

_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
HISTORIA PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU:

W poprzedniej edycji Komisja Konkursowa w składzie: prof. Leszek Rafalski - przewodniczący Komisji, Dyrektor IBDiM, Wacław Michalski - Dyrektor Departamentu Technologii GDDKiA, Janusz Bohatkiewicz - Prezes Zarządu firmy EKKOM, Tomasz Zambrzycki - Quest Change Managers, Liliana Chołuj - organizatorka i pomysłodawczyni konkursu, przyznała pierwszą nagrodę zespołowi z Politechniki Białostockiej, który pracował z produktem firmy Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych.

Relacja z pierwszej edycji konkursu autorstwa Marty Maniewskiej

Nagrodzone prace konkursowe:

II miejsce Politechnika Śląska
III miejsce Politechnika Łódzka
Wyróżnienie Politechnika Łódzka

Zapraszamy do wzięcia udziału w IX Konkursie na artykuł popularnonaukowy „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”. Organizatorem jest redakcja miesięcznika „Forum Akademickie”.

Aby startować w konkursie należy przesłać artykuł popularyzujący w przystępny sposób własne badania naukowe lub badania, w których brało się udział. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci. W jury zasiądą uczeni i popularyzatorzy nauki. Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2013.

Termin przesyłania prac konkursowych z dopiskiem „Konkurs” pod adresem redakcji - 10 września 2013 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://forumakademickie.pl/konkurs/

Kontakt do organizatorów: Grzegorz Filip, tel.: (81) 524 02 55 lub (81) 528 08 22-23.


Nagrody w konkursie ufundowały: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Imagis SA, Kingston Technology, Kopipol, Plagiat.pl, StatSoft Polska, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Akademicka Oficyna Wydawnicza sp. z o.o.
Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”.

Patron konkursu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Patronat honorowy: prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.