Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP 

z głębokim smutkiem i żalem przyjął wiadomość o śmierci 


Kol. Kazimierza Stracha 

wieloletniego Członka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddziału w Koszalinie

Prezesa Honorowego Oddziału

Rodzinie i Przyjaciołom 
wyrazy szczerego żalu i współczucia
składa 
Zarząd Krajowy SITK RP 

 

 

IV Edycja Konferencji Naukowo-Technicznej
”Transport Intermodalny Integracja Przewozów Światowych”

IV Targi Transportu Intermodalnego - Ekspozycja Wystawiennicza Firm „InterModal2021”

22-23 czerwca 2021 r. 
Warszawski Dom Technika NOT
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Komunikat nr 2 

PREZENTACJE  InterModal2021