Aktualności

Posiedzenie Krajowej Sekcji Kolejowej


TRAKO 2017

 

Zaproszenie
Protokół
Plan pracy KSK

 

Waldemar Fabirkiewicz  Mgr Inż. Waldemar FABIRKIEWICZ

 

 

ur. 30.07.1951 r. w Radomiu
 

Absolwent:
• Technikum Mechaniczne w Radomiu – kierunek budowa maszyn – matura 1970 r.

• Kielecko Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska – Wydział Transport – dyplom 1974r.
• Politechnika Radomska – studia uzupełniające – magisterium 2001 r.
 

Praca:
• od 1974 do 1984 roku pracownik DRKP Kielce – kontroler ruchu
• od 1984 do 1991 roku pracownik DOKP Lublin – starszy kontroler
• od 1991 do 1996 roku stacja Rejonowej Radom – naczelnik stacji
• od 1997 do 1999 roku PKP Zakład Przewozów Regionalnych w Radomiu – Dyrektor
• od 1999 do 2003 roku PKP Zakład Przewozów Regionalnych w Kielcach – Dyrektor
• od 2003 do 2004 roku PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – Dyrektor Projektu
• od 2004 do 30.09.2006 roku – Urząd Transportu Kolejowego – Wiceprezes

 

Członek SITK od 1983 roku
• od 1987 do marca 2010 roku Prezes Zarządu Oddziału SITK Radom
• od 2001 roku Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Kolejowej SITK
• od 13 marca 2009 roku Prezes Zarządu NOT Radom
• od 09.05.2014r. Członek Zarządu – Sekretarz Generalny SITK RP
 

Odznaczenia:
• Srebrna Odznaka Honorowa SITK

• Złota Odznaka Honorowa SITK
• Złota Odznaka NOT
• Złota Odznaka „Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”
• Brązowa odznaka „Zasłużony dla Obronności Kraju”
• Złota Odznaka Honorowa SITK z diamentem
• Honorowa Odznaka "Zasłużony dla Kolejnictwa"
• Odznaka „Zasłużony dla Transportu”
• Srebrny krzyż zasługi
• Złoty krzyż zasługi

W latach 1999 – 2000 – Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.
 

Prof. dr hab. inż. Janusz DYDUCH

 

ur. 01.11.1947 r. w Warszawie
 

Absolwent:
• Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej - magisterium 1971 r.
• Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej - doktorat 1977 r.
• Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej - Habilitacja 1987 r.
 

Praca:
• od 1971 do 1974 roku pracownik Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej
• od 1974 do 1976 st. asystent w CNTK w Warszawie
• od 1977 roku pracownik naukowy Wydziału Transportu
• od 1994 Profesor Nadzwyczajny Politechniki Radomskiej
• w latach 2003 - 2006 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
• Sekretarz Generalny Akademii Inżynierskiej w Polsce
• Przewodniczący Komitetu Transportu PAN
• Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Wiarygodności Technicznej ZK SITK
• od 26 marca 2010 roku Prezes Zarządu SITK RP Oddział w Radomiu
• od 09.05.2014r. Prezes Zarządu Krajowego SITK RP  

 

Odznaczenia:
• Srebrny medal "Eureka 86" w Brukseli
• Honorowa Odznaka "Zasłużony dla Kolejnictwa"
• Złoty krzyż zasługi
• Krzyż kawalerski orderu Odrodzenia Polski
 

Autor i współautor ok. 150 publikacji naukowych, raportów, opinii i ekspertyz, autor jednego skryptu i jednej książki.
 

Jan FIRLIK

 

     Urodził się 2 października 1947 roku w Poznaniu.

     Absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończył w 1971 roku studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej uzyskując tytuł mgr inż. elektryk o specjalności aparaty elektryczne. W 1976 roku ukończył Studia Podyplomowe na Politechnice Poznańskiej „Tyrystorowe Układy Napędowe” a w 1998r ukończył Studia Podyplomowe na Politechnice Krakowskiej w zakresie „Zarządzanie rozwojem i eksploatacją w miejskiej komunikacji zbiorowej”. W 1990 roku ukończył Studium Pedagogiczne w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. W 1999 roku zdał przed komisją Ministerstwa Skarbu Państwa egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek. Posiada również „Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Osób” uzyskany w 2002 roku.

      Pracę zawodową rozpoczął w maju 1971r w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Pojazdów Szynowych w Poznaniu (obecnie Instytut Pojazdów Szynowych) gdzie zajmował się głównie badaniami pojazdów i ich podzespołów. Od czerwca 1983 roku podjął pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie komunikacyjnym w Poznaniu, gdzie pracował na różnych stanowiskach kierowniczych a od roku 2000 po przekształceniu Zakładu Budżetowego w spółkę prawa handlowego „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.” – pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Przewozów Tramwajowych. Pracę na tym stanowisku kontynuował aż do końca roku 2013 do przejścia na emeryturę.

      Ważniejsze funkcje w dodatkowej działalności społeczno-zawodowej: Radny Rady Miasta Poznania w latach 1990 do 1994. Od roku 2000 do chwili obecnej działacz Spółdzielni Mieszkaniowej Jeżyce w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Osiedla i przewodniczącego Rady Nadzorczej. W latach 2004 do 2014 przewodniczący komisji taboru tramwajowego Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Członek Zespołu Techniki Transportu Szynowego Sekcji Technicznych Środków Transportu KOMITETU TRANSPORTU POLSKIEJ AKADEMII NAUK w kadencji 2003-2006. Członek rady nadzorczej w ZUK Rokbus w Rokietnicy i w Modertrans Poznań

      Członek SITK RP od 1983 roku. Od 2014 roku Prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji i Przewodniczący Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej SITK w kadencji.

Odznaczenia:

 • Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
 • Brązowa Odznaka Honorowa „za zasługi dla oświaty”,
 • Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” – nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP w 2001 roku,
 • Odznaka „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” – nadana przez Krajową Radę Spółdzielczą w 2003 roku,
 • Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki RP – nadana przez Ministra Gospodarki w 2015 roku,
 • Srebrna, Złota i Złota z Diamentem Odznaka Honorowa SITK RP.

 

  Tadeusz SUWARA

    

     Całe życie zawodowe związał z drogownictwem. Ukończył Politechnikę Warszawską, pogłębił wiedzę na rocznych studiach w USA, uzyskał doktorat na Politechnice Krakowskiej. Pracę zawodową rozpoczął na budowie, następnie w projektowaniu, a później w administracji drogowej. Pełniąc różne funkcje został generalnym dyrektorem dróg publicznych, a po przekształceniu - generalnym dyrektorem dróg krajowych i autostrad. Ostatnio kierował biurem projektowym Transprojekt-Warszawa.

     Uczestniczył w tworzeniu opracowań technicznych takich, jak: system oceny stanu nawierzchni, wytyczne projektowania dróg, warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Brał udział w przygotowaniu wniosków i negocjowaniu umów na projekty finansowane przez międzynarodowe instytucje finansowe. Nadzorował przygotowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach krajowych. Na początku transformacji ustrojowej uczestniczył w pracach nad restrukturyzacją sektora drogowego, a później nad zmianami w drogownictwie w ramach reformy administracyjnej kraju. Kierując biurem projektów Transprojekt - Warszawa uczestniczył w projektowaniu licznych odcinków autostrad i dróg ekspresowych.

     Od 1990 roku jest członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika "Drogownictwo", a od 2009 roku redaktorem naczelnym.
Jest autorem wielu publikacji i referatów na konferencjach naukowo-technicznych. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych.

 

Kalendarium na rok 2020 w przygotowaniu

Konferencje cykliczne

organizowane przez Zarząd Krajowy i Oddziały SITK RP

w 2020 roku

L.p.

Konferencja

Data i miejsce

Oddział

Styczeń

1

Posiedzenie Zarządu Krajowego

13 stycznia, Warszawa

Zarząd Krajowy

2

Seminarium „Wydawanie praw jazdy i nadzór nad szkoleniem kandydatów na kierowców w myśl realizacji przepisów w 2020 r.” z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury

24 stycznia,  Legnica

Legnica

Luty

3

Posiedzenie Zarządu Krajowego

3 lutego, Warszawa

Zarząd Krajowy

       
       
       

Marzec

 

Posiedzenie Zarządu Krajowego

2 marca, Warszawa

Zarząd Krajowy

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Kwiecień

20

Posiedzenie Zarządu Krajowego

6 kwietnia, Warszawa

Zarząd Krajowy

       
       
       
       
       
       
       
       
       

Maj

30

Posiedzenie Zarządu Krajowego

11 maja, Warszawa

Zarząd Krajowy

       
       
       
       
       
       
       

Czerwiec

 

Posiedzenie Zarządu Krajowego, Rada Krajowa, ERNESTY 2020

8 czerwca, Warszawa

Zarząd Krajowy

       
       
       
       
       
       
       
       
       

Lipiec

46

     

47

Posiedzenie Zarządu Krajowego

13 lipca, Warszawa

Zarząd Krajowy

Wrzesień

       

49

Posiedzenie Zarządu Krajowego

14 września, Warszawa

Zarząd Krajowy

       
       
       
       

Październik

54

Posiedzenie Zarządu Krajowego

12 października, Warszawa

Zarząd Krajowy

       
       

Listopad

       

58

Posiedzenie Zarządu Krajowego

9 listopada, Warszawa

Zarząd Krajowy

       
       
       
       
       
       
       

Grudzień

       

67

Posiedzenie Zarządu Krajowego

14 grudnia, Warszawa

Zarząd Krajowy

       
       

 

 

Terminarz posiedzeń Zarządu Krajowego w 2019 roku

L.p.

Konferencja

Data i miejsce

1

Posiedzenie Zarządu Krajowego

14 stycznia, Warszawa

2

Posiedzenie Zarządu Krajowego

11 lutego, Warszawa

3

Posiedzenie Zarządu Krajowego

11 marca, Warszawa

4

Posiedzenie Zarządu Krajowego

8 kwietnia, Warszawa

5

Posiedzenie Zarządu Krajowego

13 maja, Warszawa

6

Posiedzenie Zarządu Krajowego

11 czerwca, ok. godz. 10, Ostrów Wielkopolski

7

Posiedzenie Zarządu Krajowego

8 lipca, Warszawa

8

Posiedzenie Zarządu Krajowego

9 września, Warszawa

9

Posiedzenie Zarządu Krajowego

14 października, Warszawa

10

Posiedzenie Zarządu Krajowego

18 listopada, Warszawa

11

Posiedzenie Zarządu Krajowego

9 grudnia, Warszawa

 

 

 

ERNESTY 2018

 

Pismo informacyjne do Oddziałów SITK RP o rozpoczęciu konkursu

Zasady przyznawania nagrody "ERNEST"

 

Do pobrania:

Wniosek - najaktywniejszy działacz dziedziny transportu

Wniosek - najaktywniejszy klub/koło

Wniosek - najaktywniejszy oddział

 

ERNESTY 2018 - LAUREACI

Najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa - Wojciech Rybak

Najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa - Damian Urbanowski

Najaktywniejszy w dziedzinie transportu - Sabina Puławska - Obiedowska

Najaktywniejszy Klub/Koło - Koło SITK RP przy PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej

Najaktywniejszy Klub/Koło Seniorów - Klub Seniora Oddziału SITK RP w Krakowie 

Najaktywniejszy OddziałOddział SITK RP Białystok

Za całokształt działalności - Konrad Jabłoński

ERNESTY 2018 - NOMINOWANI 

Zgodnie z „Zasadami przyznawania corocznych nagród ERNESTY za wyróżniającą działalność na rzecz SITK i transportu” zespoły branżowe dokonały wyboru nominowanych do Nagrody ERNEST 2018.

Kategoria: Najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa 

 1. Wojciech Rybak - Oddział SITK RP Kielce 
 2. Zbigniew Marzec - Oddział SITK RP Kraków
 3. Ireneusz Jasiński - Oddział SITK RP Warszawa

Kategoria: Najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa 

 1. Damian Urbanowski - Oddział SITK RP Kielce 
 2. Beata Toporska - Oddział SITK RP Kraków

Kategoria: Najaktywniejszy w dziedzinie transportu 

 1. Sabina Puławska-Obiedowska - Oddział SITK RP Kraków

Kategoria: Najaktywniejszy Klub/Koło

 1. Koło Międzyzakładowe przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział SITK RP Białystok 
 2. Koło SITK RP przy PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej - Oddział SITK RP Kielce
 3. Klub Warszawski SITK RP - Oddział SITK RP Warszawa   

Kategoria: Najaktywniejszy Klub/Koło Seniorów

 1. Klub Seniora Oddziału SITK RP w Krakowie - Oddział SITK RP Kraków

Kategoria: Najaktywniejszy Oddział

 1. Oddział SITK RP Białystok
 2. Oddział SITK RP Kraków