AktualnościW dniach od 24 do 26 czerwca 2013 roku odbyła się III Konferencja Letnie Utrzymanie Dróg Publicznych (LUDP). Po raz trzeci konferencja zorganizowana została w Ośrodku Wypoczynkowym „Perła Borów” w Tleniu. Ośrodek położony jest na terenie Parku Krajobrazowego nieopodal rzeki Wdy i jeziora Mukrz, w Borach Tucholskich.

Konferencja została zorganizowana przez Krajową Sekcję Drogową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz objęta Patronatem Honorowym przez Lecha Witeckiego – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Patronatem Medialnym objął wydarzenie Miesięcznik „Drogownictwo” – wydawnictwo branżowe SITK RP. 

W dniach 24 – 15 grudnia 2012 r.  na Politechnice Śląskiej w Katowicach odbyła się  Debata Ministerialna   ”Transportowe   Plany – Teoria i Praktyka  w   Polskim Transporcie”, połączona z wręczeniem:

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Zarząd Krajowy

ul.Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

KRS: 0000112286
NIP: 526 030 05 23
REGON: 000671527
Konto bankowe: 38 1160 2202 0000 0000 2741 3872

 

Sekretarz Generalny

Waldemar Fabirkiewicz
tel: 22 827 02 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Biuro Zarzadu Krajowego

Hanna Kwiatkowska

Dyrektor Biura

tel: 22 827 02 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Hanna Szary

Kierownik Wydziału Konferencji i Prac Eksperckich

tel: 22 827 02 58

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel: 506 116 966

  

Sekretarz redakcji miesięcznika "Drogownictwo"
Prenumerata miesięcznika "Drogownictwo"

Ewa Wojdyńska
tel: 22 827 02 58
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Administrator strony internetowej

NOT Informatyka Sp. z o.o.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Czym są pliki Cookies
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

PRENUMERATA MIESIĘCZNIKA "DROGOWNICTWO"

 

 

 

PRENUMERATA ROCZNA

 

NORMALNA

 

216 zł brutto (w tym 5%VAT)

 

STUDENCKA

 

108 zł brutto (w tym 5%VAT)

 

 

JEDEN NUMER

 

 

NORMALNY

 

19 zł brutto (w tym 5%VAT)

 

STUDENCKI

 

9,5 brutto (w tym 5%VAT)

 

Koszt wysyłki ponosi Wydawca. Pisemne zamówienie z podaniem liczby zamawianych egzemplarzy należy kierować na adres Wydawcy: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa 
lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Istnieje możliwość zaprenumerowania czasopisma od dowolnego numeru w 2014 roku.

Dla studentów zniżka 50% (na podstawie kserokopii legitymacji studenckiej).


W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny – 692 556 037 (telefon do sekretarza redakcji) lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wpłaty (z podaniem  liczby zamawianych egzemplarzy) prosimy kierować na konto:
Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji RP

Zarząd Krajowy
ul. Czackiego 3/5,
00-043 Warszawa
konto nr 38 11602202 0000000027413872

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP jest organizację naukowo-techniczną działającą jako ekspert zbiorowy na rzecz transportu poprzez swoich członków. Współpracuje z uczelniami w kraju, z Polską Izba Budownictwa oraz z międzynarodowymi organizacjami inżynierskimi w Europie, opiniuje branżowe akty prawne, inicjuje 
i uczestniczy w debatach branżowych.

 

Zespół ekspertów Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP tworzą wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści z poszczególnych branż infrastruktury komunikacyjnej oraz instytutów naukowo-badawczych i wyższych uczelni, którzy od wielu lat aktywnie uczestniczą w rozwoju transportu.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom organizato­rów transportu, przewoźników, zarządców infrastruktury i inwestorów taborowych, w ramach Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP powstał  Ośrodek Analiz Ekonomicznych.

 

Świadczy on usługi wspierające harmonijny rozwój wszystkich dziedzin transportuw zakresie zarządzania, budowania strategii czy wdrażania najnowszych rozwiązań techniczno-organizacyjnych obecnych na rynku. Są to:

 

 • usługi doradcze,
 • przeprowadzanie prac badawczych oraz analityczno-studialnych,
 • wydawanie opinii,
 • wykonywanie ekspertyz,
 • opracowywanie dokumentów przetargowych.

 

Zakres oferowanych usług dotyczy:

 

rynek transportowy

 

-        strategii rozwoju transportu oraz polityki transportowej – regionalnej, krajowej i międzynarodowej,

-        modelowania rynku i systemów transportowych,

-        analizy rynku, oceny jego stanu obecnego oraz prognozowania potrzeb transportowych,

-        badania funkcjonowania oraz rozwoju przewozów intermodalnych,

-        rozwoju infrastruktury transportowej i komunikacji oraz plany transportowe funkcjonowania publicznego transportu pasażerskiego,

-        marketingu usług transportowych

 

organizacja i zarządzanie w transporcie

 

-        tworzenia modeli funkcjonowania spółek przewozowych,

-        controllingu i zarządzania kosztami w spółkach przewozowych,

-        optymalizacja procesów biznesowych,

-        opracowywania systemów taryfowych w odniesieniu do przewozów towarowych i pasażerskich,

-        przygotowania dokumentacji i wsparcia przy pozyskiwaniu finansowania, w tym z funduszy unijnych,

-        opracowywania biznes planów, studiów wykonalności, doku­mentacji przedprojektowej przedsięwzięć inwestycyjnych,             modernizacyjnych i organizacyjnych w transporcie,

-        restrukturyzacji i przekształceń własnościowych podmiotów transportowych,

-        analiz finansowych i ekonomicznych, w tym ocena projektów inwestycyjnych,

-        ekspertyz organizacyjno-technicznych w obszarze napraw, utrzymania i obsługi taboru kolejowego, drogowego
         i miejskiego oraz optymalizacji jego zarządzaniem,

-        opracowania regulaminów dla bocznic kolejowych oraz instrukcji pracy wewnętrznych,

-        opracowywania materiałów przetargowych,

 

 

audyty

 

-        audytów projektów infrastrukturalnych i taborowych,

-        audytów działalności organizacji,

 

bezpieczeństwo i ekologia

 

-        doradztwa w obszarze certyfikacji i autoryzacji bezpieczeństwa w transporcie kolejowym,

-        analiz ekologicznych aspektów działalności transportowej,

 

prawo

 

-        doradztwa w zakresie polskiego i europejskiego prawa kolejowego, lotniczego,

-        opracowywania projektów aktów prawnych dla sektora transportu,

-        dostosowania polskiego systemu transportowego do wymogów oraz uregulowań prawnych Unii Europejskiej,

 

systemy informatyczne

 

-        wsparcia w tworzeniu systemów informatycz­nych (systemy sprzedaży biletów, informacja pasażerska),

-        zarządzania projektami w oparciu o wybrane metodyki.

 

 

Osoba do kontaktu:

 

Hanna Szary

kom: 506 116 966

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Centralny Ośrodek Szkolenia Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oferuje  kursy i szkolenia oraz  inne pozaszkolne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w obszarze: 

rynku transportowego

 • szkolenia  pracowników zatrudnionych na stanowiskach podanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych
  z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,
 • doskonalenie i przysposobienie do zawodu maszynisty kolejowego,
 • obsługa maszyn i urządzeń,
 • obsługa, konserwacja, remonty, montaż i prace kontrolno - pomiarowe

organizacji i zarządzania w transporcie

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych dotyczących planowania, utrzymania, projektowania, realizacji, modernizacji, budowy nowej infrastruktury kolejowej i drogowej, komunikacji miejskiej oraz organizacji ruchu pojazdów i ich bezpieczeństwa,
 • nowoczesne formy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi,
 • systemy zarządzania jakością godnie z międzynarodowym systemem norm ISO,
 • rozwój infrastruktury transportowej,
 • audyty projektów infrastrukturalnych i taborowych,
 • optymalizacja systemów biznesowych

bezpieczeństwa i ekologii

 • bezpieczeństwa i higiena pracy,
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem w transporcie

prawa

 • polskie i europejskie prawo transportowe
 • zamówienia publiczne

Centralny Ośrodek Szkolenia współpracuje z organizacjami i przedsiębiorstwami różnych branż. Wszyscy Klienci traktowani są jak Partnerzy. Wzajemne relacje biznesowe oparte są na profesjonalizmie i dostosowaniu się do potrzeb  i oczekiwań uczestników szkoleń.

 Przykładowe szkolenia (w ofercie otwartej) to:

 • Zawodowe kursy kwalifikacyjne na stanowiska: dyżurny ruchu, nastawniczy, kierownik pociągu, ustawiacz, manewrowy, rewident taboru, automatyk, toromistrz, dróżnik przejazdowy, prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe, pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych

 • Szkolenie na licencję maszynisty

 • Certyfikat  Operatora Publicznego Transportu Zbiorowego

 • Szkolenie z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych.

 • Praktyki postępowania w pracach powypadkowych komisji kolejowych badających okoliczności i przyczyny poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych

 • Nowoczesne systemy zarządzania jakością zgodnie z międzynarodowym systemem norm ISO w tym na stanowiska:

             - Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS w transporcie kolejowym,

             - Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS w transporcie kolejowym

 • Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę Prince2

 • Finanse dla niefinansistów

 • Ocena projektów inwestycyjnych

 • Audyt i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Osoba do kontaktu:

Ryszard Kępka

Kierownik Centralnego Ośrodka Szkoleń

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  kom: + 48 668 679 360

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świateczne

IV Ogólnopolska Konferencja naukowo-techniczna

"Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie

oraz rozwój lotnictwa w regionach" 

Radom, 25-26 sierpnia 2017 r.

więcej informacji na stronie: http://www.not.radom.pl/