Aktualności

Czym są pliki Cookies
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

PRENUMERATA MIESIĘCZNIKA "DROGOWNICTWO"

 

 

 

PRENUMERATA ROCZNA

 

NORMALNA

 

216 zł brutto (w tym 5%VAT)

 

STUDENCKA

 

108 zł brutto (w tym 5%VAT)

 

 

JEDEN NUMER

 

 

NORMALNY

 

19 zł brutto (w tym 5%VAT)

 

STUDENCKI

 

9,5 brutto (w tym 5%VAT)

 

Koszt wysyłki ponosi Wydawca. Pisemne zamówienie z podaniem liczby zamawianych egzemplarzy należy kierować na adres Wydawcy: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa 
lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Istnieje możliwość zaprenumerowania czasopisma od dowolnego numeru w 2014 roku.

Dla studentów zniżka 50% (na podstawie kserokopii legitymacji studenckiej).


W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny – 692 556 037 (telefon do sekretarza redakcji) lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wpłaty (z podaniem  liczby zamawianych egzemplarzy) prosimy kierować na konto:
Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji RP

Zarząd Krajowy
ul. Czackiego 3/5,
00-043 Warszawa
konto nr 38 11602202 0000000027413872

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP jest organizację naukowo-techniczną działającą jako ekspert zbiorowy na rzecz transportu poprzez swoich członków. Współpracuje z uczelniami w kraju, z Polską Izba Budownictwa oraz z międzynarodowymi organizacjami inżynierskimi w Europie, opiniuje branżowe akty prawne, inicjuje 
i uczestniczy w debatach branżowych.

 

Zespół ekspertów Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP tworzą wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści z poszczególnych branż infrastruktury komunikacyjnej oraz instytutów naukowo-badawczych i wyższych uczelni, którzy od wielu lat aktywnie uczestniczą w rozwoju transportu.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom organizato­rów transportu, przewoźników, zarządców infrastruktury i inwestorów taborowych, w ramach Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP powstał  Ośrodek Analiz Ekonomicznych.

 

Świadczy on usługi wspierające harmonijny rozwój wszystkich dziedzin transportuw zakresie zarządzania, budowania strategii czy wdrażania najnowszych rozwiązań techniczno-organizacyjnych obecnych na rynku. Są to:

 

 • usługi doradcze,
 • przeprowadzanie prac badawczych oraz analityczno-studialnych,
 • wydawanie opinii,
 • wykonywanie ekspertyz,
 • opracowywanie dokumentów przetargowych.

 

Zakres oferowanych usług dotyczy:

 

rynek transportowy

 

-        strategii rozwoju transportu oraz polityki transportowej – regionalnej, krajowej i międzynarodowej,

-        modelowania rynku i systemów transportowych,

-        analizy rynku, oceny jego stanu obecnego oraz prognozowania potrzeb transportowych,

-        badania funkcjonowania oraz rozwoju przewozów intermodalnych,

-        rozwoju infrastruktury transportowej i komunikacji oraz plany transportowe funkcjonowania publicznego transportu pasażerskiego,

-        marketingu usług transportowych

 

organizacja i zarządzanie w transporcie

 

-        tworzenia modeli funkcjonowania spółek przewozowych,

-        controllingu i zarządzania kosztami w spółkach przewozowych,

-        optymalizacja procesów biznesowych,

-        opracowywania systemów taryfowych w odniesieniu do przewozów towarowych i pasażerskich,

-        przygotowania dokumentacji i wsparcia przy pozyskiwaniu finansowania, w tym z funduszy unijnych,

-        opracowywania biznes planów, studiów wykonalności, doku­mentacji przedprojektowej przedsięwzięć inwestycyjnych,             modernizacyjnych i organizacyjnych w transporcie,

-        restrukturyzacji i przekształceń własnościowych podmiotów transportowych,

-        analiz finansowych i ekonomicznych, w tym ocena projektów inwestycyjnych,

-        ekspertyz organizacyjno-technicznych w obszarze napraw, utrzymania i obsługi taboru kolejowego, drogowego
         i miejskiego oraz optymalizacji jego zarządzaniem,

-        opracowania regulaminów dla bocznic kolejowych oraz instrukcji pracy wewnętrznych,

-        opracowywania materiałów przetargowych,

 

 

audyty

 

-        audytów projektów infrastrukturalnych i taborowych,

-        audytów działalności organizacji,

 

bezpieczeństwo i ekologia

 

-        doradztwa w obszarze certyfikacji i autoryzacji bezpieczeństwa w transporcie kolejowym,

-        analiz ekologicznych aspektów działalności transportowej,

 

prawo

 

-        doradztwa w zakresie polskiego i europejskiego prawa kolejowego, lotniczego,

-        opracowywania projektów aktów prawnych dla sektora transportu,

-        dostosowania polskiego systemu transportowego do wymogów oraz uregulowań prawnych Unii Europejskiej,

 

systemy informatyczne

 

-        wsparcia w tworzeniu systemów informatycz­nych (systemy sprzedaży biletów, informacja pasażerska),

-        zarządzania projektami w oparciu o wybrane metodyki.

 

 

Osoba do kontaktu:

 

Hanna Szary

kom: 506 116 966

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Centralny Ośrodek Szkolenia Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oferuje  kursy i szkolenia oraz  inne pozaszkolne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w obszarze: 

rynku transportowego

 • szkolenia  pracowników zatrudnionych na stanowiskach podanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych
  z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,
 • doskonalenie i przysposobienie do zawodu maszynisty kolejowego,
 • obsługa maszyn i urządzeń,
 • obsługa, konserwacja, remonty, montaż i prace kontrolno - pomiarowe

organizacji i zarządzania w transporcie

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych dotyczących planowania, utrzymania, projektowania, realizacji, modernizacji, budowy nowej infrastruktury kolejowej i drogowej, komunikacji miejskiej oraz organizacji ruchu pojazdów i ich bezpieczeństwa,
 • nowoczesne formy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi,
 • systemy zarządzania jakością godnie z międzynarodowym systemem norm ISO,
 • rozwój infrastruktury transportowej,
 • audyty projektów infrastrukturalnych i taborowych,
 • optymalizacja systemów biznesowych

bezpieczeństwa i ekologii

 • bezpieczeństwa i higiena pracy,
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem w transporcie

prawa

 • polskie i europejskie prawo transportowe
 • zamówienia publiczne

Centralny Ośrodek Szkolenia współpracuje z organizacjami i przedsiębiorstwami różnych branż. Wszyscy Klienci traktowani są jak Partnerzy. Wzajemne relacje biznesowe oparte są na profesjonalizmie i dostosowaniu się do potrzeb  i oczekiwań uczestników szkoleń.

 Przykładowe szkolenia (w ofercie otwartej) to:

 • Zawodowe kursy kwalifikacyjne na stanowiska: dyżurny ruchu, nastawniczy, kierownik pociągu, ustawiacz, manewrowy, rewident taboru, automatyk, toromistrz, dróżnik przejazdowy, prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe, pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych

 • Szkolenie na licencję maszynisty

 • Certyfikat  Operatora Publicznego Transportu Zbiorowego

 • Szkolenie z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych.

 • Praktyki postępowania w pracach powypadkowych komisji kolejowych badających okoliczności i przyczyny poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych

 • Nowoczesne systemy zarządzania jakością zgodnie z międzynarodowym systemem norm ISO w tym na stanowiska:

             - Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS w transporcie kolejowym,

             - Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS w transporcie kolejowym

 • Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę Prince2

 • Finanse dla niefinansistów

 • Ocena projektów inwestycyjnych

 • Audyt i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Osoba do kontaktu:

Ryszard Kępka

Kierownik Centralnego Ośrodka Szkoleń

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  kom: + 48 668 679 360

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świateczne

IV Ogólnopolska Konferencja naukowo-techniczna

"Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie

oraz rozwój lotnictwa w regionach" 

Radom, 25-26 sierpnia 2017 r.

więcej informacji na stronie: http://www.not.radom.pl/

Posiedzenie Krajowej Sekcji Kolejowej


TRAKO 2017

 

Zaproszenie
Protokół
Plan pracy KSK

 

Waldemar Fabirkiewicz  Mgr Inż. Waldemar FABIRKIEWICZ

 

 

ur. 30.07.1951 r. w Radomiu
 

Absolwent:
• Technikum Mechaniczne w Radomiu – kierunek budowa maszyn – matura 1970 r.

• Kielecko Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska – Wydział Transport – dyplom 1974r.
• Politechnika Radomska – studia uzupełniające – magisterium 2001 r.
 

Praca:
• od 1974 do 1984 roku pracownik DRKP Kielce – kontroler ruchu
• od 1984 do 1991 roku pracownik DOKP Lublin – starszy kontroler
• od 1991 do 1996 roku stacja Rejonowej Radom – naczelnik stacji
• od 1997 do 1999 roku PKP Zakład Przewozów Regionalnych w Radomiu – Dyrektor
• od 1999 do 2003 roku PKP Zakład Przewozów Regionalnych w Kielcach – Dyrektor
• od 2003 do 2004 roku PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – Dyrektor Projektu
• od 2004 do 30.09.2006 roku – Urząd Transportu Kolejowego – Wiceprezes

 

Członek SITK od 1983 roku
• od 1987 do marca 2010 roku Prezes Zarządu Oddziału SITK Radom
• od 2001 roku Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Kolejowej SITK
• od 13 marca 2009 roku Prezes Zarządu NOT Radom
• od 09.05.2014r. Członek Zarządu – Sekretarz Generalny SITK RP
 

Odznaczenia:
• Srebrna Odznaka Honorowa SITK

• Złota Odznaka Honorowa SITK
• Złota Odznaka NOT
• Złota Odznaka „Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”
• Brązowa odznaka „Zasłużony dla Obronności Kraju”
• Złota Odznaka Honorowa SITK z diamentem
• Honorowa Odznaka "Zasłużony dla Kolejnictwa"
• Odznaka „Zasłużony dla Transportu”
• Srebrny krzyż zasługi
• Złoty krzyż zasługi

W latach 1999 – 2000 – Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.
 

Prof. dr hab. inż. Janusz DYDUCH

 

ur. 01.11.1947 r. w Warszawie
 

Absolwent:
• Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej - magisterium 1971 r.
• Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej - doktorat 1977 r.
• Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej - Habilitacja 1987 r.
 

Praca:
• od 1971 do 1974 roku pracownik Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej
• od 1974 do 1976 st. asystent w CNTK w Warszawie
• od 1977 roku pracownik naukowy Wydziału Transportu
• od 1994 Profesor Nadzwyczajny Politechniki Radomskiej
• w latach 2003 - 2006 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
• Sekretarz Generalny Akademii Inżynierskiej w Polsce
• Przewodniczący Komitetu Transportu PAN
• Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Wiarygodności Technicznej ZK SITK
• od 26 marca 2010 roku Prezes Zarządu SITK RP Oddział w Radomiu
• od 09.05.2014r. Prezes Zarządu Krajowego SITK RP  

 

Odznaczenia:
• Srebrny medal "Eureka 86" w Brukseli
• Honorowa Odznaka "Zasłużony dla Kolejnictwa"
• Złoty krzyż zasługi
• Krzyż kawalerski orderu Odrodzenia Polski
 

Autor i współautor ok. 150 publikacji naukowych, raportów, opinii i ekspertyz, autor jednego skryptu i jednej książki.