Aktualności

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP jest organizację naukowo-techniczną działającą jako ekspert zbiorowy na rzecz transportu poprzez swoich członków. Współpracuje z uczelniami w kraju, z Polską Izba Budownictwa oraz z międzynarodowymi organizacjami inżynierskimi w Europie, opiniuje branżowe akty prawne, inicjuje 
i uczestniczy w debatach branżowych.

 

Zespół ekspertów Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP tworzą wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści z poszczególnych branż infrastruktury komunikacyjnej oraz instytutów naukowo-badawczych i wyższych uczelni, którzy od wielu lat aktywnie uczestniczą w rozwoju transportu.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom organizato­rów transportu, przewoźników, zarządców infrastruktury i inwestorów taborowych, w ramach Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP powstał  Ośrodek Analiz Ekonomicznych.

 

Świadczy on usługi wspierające harmonijny rozwój wszystkich dziedzin transportuw zakresie zarządzania, budowania strategii czy wdrażania najnowszych rozwiązań techniczno-organizacyjnych obecnych na rynku. Są to:

 

 • usługi doradcze,
 • przeprowadzanie prac badawczych oraz analityczno-studialnych,
 • wydawanie opinii,
 • wykonywanie ekspertyz,
 • opracowywanie dokumentów przetargowych.

 

Zakres oferowanych usług dotyczy:

 

rynek transportowy

 

-        strategii rozwoju transportu oraz polityki transportowej – regionalnej, krajowej i międzynarodowej,

-        modelowania rynku i systemów transportowych,

-        analizy rynku, oceny jego stanu obecnego oraz prognozowania potrzeb transportowych,

-        badania funkcjonowania oraz rozwoju przewozów intermodalnych,

-        rozwoju infrastruktury transportowej i komunikacji oraz plany transportowe funkcjonowania publicznego transportu pasażerskiego,

-        marketingu usług transportowych

 

organizacja i zarządzanie w transporcie

 

-        tworzenia modeli funkcjonowania spółek przewozowych,

-        controllingu i zarządzania kosztami w spółkach przewozowych,

-        optymalizacja procesów biznesowych,

-        opracowywania systemów taryfowych w odniesieniu do przewozów towarowych i pasażerskich,

-        przygotowania dokumentacji i wsparcia przy pozyskiwaniu finansowania, w tym z funduszy unijnych,

-        opracowywania biznes planów, studiów wykonalności, doku­mentacji przedprojektowej przedsięwzięć inwestycyjnych,             modernizacyjnych i organizacyjnych w transporcie,

-        restrukturyzacji i przekształceń własnościowych podmiotów transportowych,

-        analiz finansowych i ekonomicznych, w tym ocena projektów inwestycyjnych,

-        ekspertyz organizacyjno-technicznych w obszarze napraw, utrzymania i obsługi taboru kolejowego, drogowego
         i miejskiego oraz optymalizacji jego zarządzaniem,

-        opracowania regulaminów dla bocznic kolejowych oraz instrukcji pracy wewnętrznych,

-        opracowywania materiałów przetargowych,

 

 

audyty

 

-        audytów projektów infrastrukturalnych i taborowych,

-        audytów działalności organizacji,

 

bezpieczeństwo i ekologia

 

-        doradztwa w obszarze certyfikacji i autoryzacji bezpieczeństwa w transporcie kolejowym,

-        analiz ekologicznych aspektów działalności transportowej,

 

prawo

 

-        doradztwa w zakresie polskiego i europejskiego prawa kolejowego, lotniczego,

-        opracowywania projektów aktów prawnych dla sektora transportu,

-        dostosowania polskiego systemu transportowego do wymogów oraz uregulowań prawnych Unii Europejskiej,

 

systemy informatyczne

 

-        wsparcia w tworzeniu systemów informatycz­nych (systemy sprzedaży biletów, informacja pasażerska),

-        zarządzania projektami w oparciu o wybrane metodyki.

 

 

Osoba do kontaktu:

 

Hanna Szary

kom: 506 116 966

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Centralny Ośrodek Szkolenia Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oferuje  kursy i szkolenia oraz  inne pozaszkolne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w obszarze: 

rynku transportowego

 • szkolenia  pracowników zatrudnionych na stanowiskach podanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych
  z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,
 • doskonalenie i przysposobienie do zawodu maszynisty kolejowego,
 • obsługa maszyn i urządzeń,
 • obsługa, konserwacja, remonty, montaż i prace kontrolno - pomiarowe

organizacji i zarządzania w transporcie

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych dotyczących planowania, utrzymania, projektowania, realizacji, modernizacji, budowy nowej infrastruktury kolejowej i drogowej, komunikacji miejskiej oraz organizacji ruchu pojazdów i ich bezpieczeństwa,
 • nowoczesne formy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi,
 • systemy zarządzania jakością godnie z międzynarodowym systemem norm ISO,
 • rozwój infrastruktury transportowej,
 • audyty projektów infrastrukturalnych i taborowych,
 • optymalizacja systemów biznesowych

bezpieczeństwa i ekologii

 • bezpieczeństwa i higiena pracy,
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem w transporcie

prawa

 • polskie i europejskie prawo transportowe
 • zamówienia publiczne

Centralny Ośrodek Szkolenia współpracuje z organizacjami i przedsiębiorstwami różnych branż. Wszyscy Klienci traktowani są jak Partnerzy. Wzajemne relacje biznesowe oparte są na profesjonalizmie i dostosowaniu się do potrzeb  i oczekiwań uczestników szkoleń.

 Przykładowe szkolenia (w ofercie otwartej) to:

 • Zawodowe kursy kwalifikacyjne na stanowiska: dyżurny ruchu, nastawniczy, kierownik pociągu, ustawiacz, manewrowy, rewident taboru, automatyk, toromistrz, dróżnik przejazdowy, prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe, pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych

 • Szkolenie na licencję maszynisty

 • Certyfikat  Operatora Publicznego Transportu Zbiorowego

 • Szkolenie z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych.

 • Praktyki postępowania w pracach powypadkowych komisji kolejowych badających okoliczności i przyczyny poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych

 • Nowoczesne systemy zarządzania jakością zgodnie z międzynarodowym systemem norm ISO w tym na stanowiska:

             - Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS w transporcie kolejowym,

             - Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS w transporcie kolejowym

 • Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę Prince2

 • Finanse dla niefinansistów

 • Ocena projektów inwestycyjnych

 • Audyt i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Osoba do kontaktu:

Ryszard Kępka

Kierownik Centralnego Ośrodka Szkoleń

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  kom: + 48 668 679 360

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świateczne

IV Ogólnopolska Konferencja naukowo-techniczna

"Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie

oraz rozwój lotnictwa w regionach" 

Radom, 25-26 sierpnia 2017 r.

więcej informacji na stronie: http://www.not.radom.pl/

Posiedzenie Krajowej Sekcji Kolejowej


TRAKO 2017

 

Zaproszenie
Protokół
Plan pracy KSK

 

Waldemar Fabirkiewicz  Mgr Inż. Waldemar FABIRKIEWICZ

 

 

ur. 30.07.1951 r. w Radomiu
 

Absolwent:
• Technikum Mechaniczne w Radomiu – kierunek budowa maszyn – matura 1970 r.

• Kielecko Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska – Wydział Transport – dyplom 1974r.
• Politechnika Radomska – studia uzupełniające – magisterium 2001 r.
 

Praca:
• od 1974 do 1984 roku pracownik DRKP Kielce – kontroler ruchu
• od 1984 do 1991 roku pracownik DOKP Lublin – starszy kontroler
• od 1991 do 1996 roku stacja Rejonowej Radom – naczelnik stacji
• od 1997 do 1999 roku PKP Zakład Przewozów Regionalnych w Radomiu – Dyrektor
• od 1999 do 2003 roku PKP Zakład Przewozów Regionalnych w Kielcach – Dyrektor
• od 2003 do 2004 roku PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – Dyrektor Projektu
• od 2004 do 30.09.2006 roku – Urząd Transportu Kolejowego – Wiceprezes

 

Członek SITK od 1983 roku
• od 1987 do marca 2010 roku Prezes Zarządu Oddziału SITK Radom
• od 2001 roku Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Kolejowej SITK
• od 13 marca 2009 roku Prezes Zarządu NOT Radom
• od 09.05.2014r. Członek Zarządu – Sekretarz Generalny SITK RP
 

Odznaczenia:
• Srebrna Odznaka Honorowa SITK

• Złota Odznaka Honorowa SITK
• Złota Odznaka NOT
• Złota Odznaka „Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”
• Brązowa odznaka „Zasłużony dla Obronności Kraju”
• Złota Odznaka Honorowa SITK z diamentem
• Honorowa Odznaka "Zasłużony dla Kolejnictwa"
• Odznaka „Zasłużony dla Transportu”
• Srebrny krzyż zasługi
• Złoty krzyż zasługi

W latach 1999 – 2000 – Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.
 

Prof. dr hab. inż. Janusz DYDUCH

 

ur. 01.11.1947 r. w Warszawie
 

Absolwent:
• Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej - magisterium 1971 r.
• Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej - doktorat 1977 r.
• Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej - Habilitacja 1987 r.
 

Praca:
• od 1971 do 1974 roku pracownik Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej
• od 1974 do 1976 st. asystent w CNTK w Warszawie
• od 1977 roku pracownik naukowy Wydziału Transportu
• od 1994 Profesor Nadzwyczajny Politechniki Radomskiej
• w latach 2003 - 2006 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
• Sekretarz Generalny Akademii Inżynierskiej w Polsce
• Przewodniczący Komitetu Transportu PAN
• Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Wiarygodności Technicznej ZK SITK
• od 26 marca 2010 roku Prezes Zarządu SITK RP Oddział w Radomiu
• od 09.05.2014r. Prezes Zarządu Krajowego SITK RP  

 

Odznaczenia:
• Srebrny medal "Eureka 86" w Brukseli
• Honorowa Odznaka "Zasłużony dla Kolejnictwa"
• Złoty krzyż zasługi
• Krzyż kawalerski orderu Odrodzenia Polski
 

Autor i współautor ok. 150 publikacji naukowych, raportów, opinii i ekspertyz, autor jednego skryptu i jednej książki.
 

Jan FIRLIK

 

     Urodził się 2 października 1947 roku w Poznaniu.

     Absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończył w 1971 roku studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej uzyskując tytuł mgr inż. elektryk o specjalności aparaty elektryczne. W 1976 roku ukończył Studia Podyplomowe na Politechnice Poznańskiej „Tyrystorowe Układy Napędowe” a w 1998r ukończył Studia Podyplomowe na Politechnice Krakowskiej w zakresie „Zarządzanie rozwojem i eksploatacją w miejskiej komunikacji zbiorowej”. W 1990 roku ukończył Studium Pedagogiczne w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. W 1999 roku zdał przed komisją Ministerstwa Skarbu Państwa egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek. Posiada również „Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Osób” uzyskany w 2002 roku.

      Pracę zawodową rozpoczął w maju 1971r w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Pojazdów Szynowych w Poznaniu (obecnie Instytut Pojazdów Szynowych) gdzie zajmował się głównie badaniami pojazdów i ich podzespołów. Od czerwca 1983 roku podjął pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie komunikacyjnym w Poznaniu, gdzie pracował na różnych stanowiskach kierowniczych a od roku 2000 po przekształceniu Zakładu Budżetowego w spółkę prawa handlowego „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.” – pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Przewozów Tramwajowych. Pracę na tym stanowisku kontynuował aż do końca roku 2013 do przejścia na emeryturę.

      Ważniejsze funkcje w dodatkowej działalności społeczno-zawodowej: Radny Rady Miasta Poznania w latach 1990 do 1994. Od roku 2000 do chwili obecnej działacz Spółdzielni Mieszkaniowej Jeżyce w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Osiedla i przewodniczącego Rady Nadzorczej. W latach 2004 do 2014 przewodniczący komisji taboru tramwajowego Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Członek Zespołu Techniki Transportu Szynowego Sekcji Technicznych Środków Transportu KOMITETU TRANSPORTU POLSKIEJ AKADEMII NAUK w kadencji 2003-2006. Członek rady nadzorczej w ZUK Rokbus w Rokietnicy i w Modertrans Poznań

      Członek SITK RP od 1983 roku. Od 2014 roku Prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji i Przewodniczący Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej SITK w kadencji.

Odznaczenia:

 • Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
 • Brązowa Odznaka Honorowa „za zasługi dla oświaty”,
 • Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” – nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP w 2001 roku,
 • Odznaka „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” – nadana przez Krajową Radę Spółdzielczą w 2003 roku,
 • Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki RP – nadana przez Ministra Gospodarki w 2015 roku,
 • Srebrna, Złota i Złota z Diamentem Odznaka Honorowa SITK RP.

 

  Tadeusz SUWARA

    

     Całe życie zawodowe związał z drogownictwem. Ukończył Politechnikę Warszawską, pogłębił wiedzę na rocznych studiach w USA, uzyskał doktorat na Politechnice Krakowskiej. Pracę zawodową rozpoczął na budowie, następnie w projektowaniu, a później w administracji drogowej. Pełniąc różne funkcje został generalnym dyrektorem dróg publicznych, a po przekształceniu - generalnym dyrektorem dróg krajowych i autostrad. Ostatnio kierował biurem projektowym Transprojekt-Warszawa.

     Uczestniczył w tworzeniu opracowań technicznych takich, jak: system oceny stanu nawierzchni, wytyczne projektowania dróg, warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Brał udział w przygotowaniu wniosków i negocjowaniu umów na projekty finansowane przez międzynarodowe instytucje finansowe. Nadzorował przygotowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach krajowych. Na początku transformacji ustrojowej uczestniczył w pracach nad restrukturyzacją sektora drogowego, a później nad zmianami w drogownictwie w ramach reformy administracyjnej kraju. Kierując biurem projektów Transprojekt - Warszawa uczestniczył w projektowaniu licznych odcinków autostrad i dróg ekspresowych.

     Od 1990 roku jest członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika "Drogownictwo", a od 2009 roku redaktorem naczelnym.
Jest autorem wielu publikacji i referatów na konferencjach naukowo-technicznych. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych.

 

Konferencje cykliczne

organizowane przez Zarząd Krajowy i Oddziały SITK RP

w 2019 roku

L.p.

Konferencja

Data i miejsce

Oddział

Styczeń

1

Posiedzenie Zarządu Krajowego

14 stycznia, Warszawa

Zarząd Krajowy

2

Seminarium „Wydawanie praw jazdy i nadzór nad szkoleniem kandydatów na kierowców w myśl realizacji przepisów w 2019 r.” z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury

25 stycznia,  Legnica

Legnica

Luty

3

Posiedzenie Zarządu Krajowego

11 lutego, Warszawa

Zarząd Krajowy

4

XI Seminarium Techniczne SITK RP „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”

20-22 lutego, Augustów

Białystok

5

Seminarium dla szefów firm drogowo-mostowych Podkarpacia z udziałem i prelekcjami dyrektorów:

Oddziału GDDKiA w Rzeszowie, PZDW Rzeszów, PKP PLK oraz PDK OIIB

luty, Rzeszów

Rzeszów

6

Seminarium w ramach „Czwartku technologicznego w SITK” – aktualne problemy, wyzwania i nowe technologie w infrastrukturze Podkarpacia

luty, Rzeszów

Rzeszów

Marzec

7

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

4 marca, Olsztyn

Krosno

8

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

5 marca, Białystok

Krosno

 

9

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

6 marca, Lublin

Krosno

10

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

7 marca, Warszawa

Krosno

11

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

8 marca, Łódź

Krosno

12

Posiedzenie Zarządu Krajowego

11 marca, Warszawa

Zarząd Krajowy

13

Konferencja „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach – PTZ 2019”.

13-14 marca,

Kraków

Kraków

14

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

18 marca, Kielce

Krosno

15

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

19 marca, Ostrów Wielkopolski

Krosno

16

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

20 marca, Wrocław

Krosno

17

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

21 marca, Bytom

Krosno

18

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

22 marca, Rudna Mała k. Rzeszowa

Krosno

19

Konferencja „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG’19”

 

28-29 marca, Szczawnica

 

Kraków

Kwiecień

20

Posiedzenie Zarządu Krajowego

8 kwietnia, Warszawa

Zarząd Krajowy

21

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

8 kwietnia, Solec Kujawski

Krosno

22

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

9 kwietnia, Knybawa k. Tczewa

Krosno

23

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

10 kwietnia, Koszalin

Krosno

24

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

11 kwietnia, Szczecin

Krosno

25

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

12 kwietnia, Świebodzin

Krosno

26

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

13 kwietnia, Komorniki k. Poznania

Krosno

27

Konferencja lotnicza „Innowacje techniczne w lotnictwie i technologii kosmicznej

16 kwietnia

Zarząd Krajowy

28

II Konferencja utrzymania dróg i ulic z prezentacją sprzętu i pojazdów drogowych „Rozwiązania drogowe dla pojazdów elektrycznych” w ramach Dnia drogowca ZM

26 kwietnia, Legnica – Pałac Krotoszyce

Legnica

29

Seminarium w ramach „Czwartku technologicznego w SITK” – aktualne problemy, wyzwania i nowe technologie w infrastrukturze Podkarpacia

kwiecień, Rzeszów

Rzeszów

Maj

30

Posiedzenie Zarządu Krajowego

13 maja, Warszawa

Zarząd Krajowy

31

Konferencja „Innowacje w transporcie drogowym”.

15 maja w Targach Kielce na Targach AUTOSTRADA POLSKA 2019

Kielce

32

Konferencja „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i utrzymywaniu rozjazdów kolejowych” (wspólnie z UEEIV)

17 maja, Bydgoszcz

Zarząd Krajowy

33

Konferencja „Public Relations w transporcie”

22-24 maja

Zarząd Krajowy

34

V Ogólnopolski turniej diagnostów samochodowych

25 maja, Legnica

Radom

35

VI Kongres Ekspertów Samochodowych

25 maja, Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu

Radom

36

Forum Drogowe – bezpieczeństwo ruchu drogowego

maj, Uniwersytet Szczeciński

Szczecin

Czerwiec

37

VIII Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna „Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, ekonomicznym i technicznym”

5-7 czerwca, Hotel Kmicic – Belvedere & SPA – Złoty Potok

Częstochowa

38

Piknik Transportowy i Święto Oddziału

15 czerwca, Kraków

Kraków

39

Posiedzenie robocze Rady Krajowej. Uroczyste spotkanie koleżeńskie: Ernesty i spotkanie z Członkami Honorowymi (ok. godz. 18)

10 czerwca, godz. 15-17, Ostrów Wielkopolski

Zarząd Krajowy

40

Posiedzenie Zarządu Krajowego

11 czerwca, ok. godz. 10, Ostrów Wielkopolski

Zarząd Krajowy

41

Konferencja „Innowacyjne technologie w budowie, utrzymaniu, eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim”

12-14 czerwca, Kielce

Kielce

42

Konferencja „Przewozy intermodalne”

20-21 czerwca

Zarząd Krajowy

43

XII Poznańska konferencja naukowo-techniczna „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego

26-28 czerwca,

Poznań, Rosnówko

Poznań

44

Konferencja „Utrzymanie dróg”

czerwiec

Zarząd Krajowy

45

Seminarium w ramach „Czwartku technologicznego w SITK” – aktualne problemy, wyzwania i nowe technologie w infrastrukturze Podkarpacia

czerwiec, Rzeszów

Rzeszów

Lipiec

46

Konferencja i piknik pod hasłem „Imieniny ulicy Kolejowej” z okazji 150 rocznicy kolei w Słupsku

5-6 lipca, Ratusz w Słupsku

Słupsk

47

Posiedzenie Zarządu Krajowego

8 lipca, Warszawa

Zarząd Krajowy

Wrzesień

48

Konferencja „Przewozy materiałów niebezpiecznych”

I poł. września

Zarząd Krajowy

49

Posiedzenie Zarządu Krajowego

9 września, Warszawa

Zarząd Krajowy

50

XIX Forum Drogownictwa Województwa zachodniopomorskiego

26-27 września, Koszalin

Koszalin

51

XII Konferencja transportu drogowego pt. „Nowoczesne pojazdy w transporcie zbiorowym – o napędzie elektrycznym”

z prezentacją pojazdów w tym zabytkowych

Inauguracja „Dni nauki i techniki Zagłębia Miedziowego”

wrzesień, Legnica

 

Legnica

52

Konferencja miejska

wrzesień,

Urząd Miasta Szczecin

Szczecin

53

Seminarium w ramach „Czwartku technologicznego w SITK” – aktualne problemy, wyzwania i nowe technologie w infrastrukturze Podkarpacia

Wrzesień, Rzeszów

Rzeszów

Październik

54

Posiedzenie Zarządu Krajowego

14 października, Warszawa

Zarząd Krajowy

55

I Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski

diagnostów i diagnostyki

samochodowej oraz III Międzyszkolny turniej diagnostyki samochodowej uczniów branżowych szkół samochodowych

25 i 26 października, Legnica

Legnica

56

IV Konferencja „IT w transporcie szynowym”

październik

Zarząd Krajowy

Listopad

57

II konferencja naukowo-techniczna Dynamika obiektów infrastruktury transportowej „DYNTRANS”.

6-8 listopada

Jelenia Góra

Wrocław

58

Posiedzenie Zarządu Krajowego

18 listopada, Warszawa

Zarząd Krajowy

59

Zebranie i sympozjum jubileuszowe z okazji 40-lecia oddziału SITK RP w Słupsku

22 listopada, Starostwo Powiatowe w Słupsku

Słupsk

60

LXII Techniczne Dni Drogowe

listopad

Zarząd Krajowy

61

Konferencja „Otwarty Rynek Kolejowy”

listopad

Zarząd Krajowy

62

Seminarium drogowe

listopad, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Szczecin

63

Seminarium „Drogi betonowe”

listopad, Rzeszów

Rzeszów

64

Seminarium w ramach „Czwartku technologicznego w SITK” – aktualne problemy, wyzwania i nowe technologie w infrastrukturze Podkarpacia

listopad, Rzeszów

Rzeszów

65

„Podkarpackie spotkania dyskusyjne”

listopad/grudzień 2019, Rzeszów

Rzeszów

Grudzień

66

XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”

4-6 grudnia

Zakopane

Kraków

67

Posiedzenie Zarządu Krajowego

9 grudnia, Warszawa

Zarząd Krajowy

68

Posiedzenie Rady Krajowej. Wręczenie medali im. H. Komorowskiego i spotkanie świąteczne (ok. godz. 18)

9 grudnia, Warszawa

Zarząd Krajowy

69

Seminarium w ramach „Czwartku technologicznego w SITK” – aktualne problemy, wyzwania i nowe technologie w infrastrukturze Podkarpacia

grudzień, Rzeszów

Rzeszów