W dniu 29 maja ze strony SITK do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nadesłane zostało pismo z uwagami do projektu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych.

Ministerstwo postanowiło zawarte w ww. piśmie uwagi uwzględnić, o czym poinformowało SITK stosownym dokumentem w dniu 12 czerwca.

W związku z powyższym projekt rozporządzenia został rozszerzony w zakresie nowo wybudowanych dróg:
- od węzła Turzno na autostradzie A1 do drogi krajowej nr 15
- od węzła Grudziądz na autostradzie A1 do drogi krajowej nr 55 w Grudziądzu oraz drogi łączącej węzeł Rzeszów Wschód na autostradzie A4 z miastem na prawach powiatu Rzeszów.