Aktualności

Drukuj

Nowy Prezes i Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP liczy ponad 7000 członków z różnych branż transportowych. Powstało w 1946 roku. Prowadzi działalność dla integracji i promowania rozwoju transportu, wdrażania nowych technologii oraz rozwiązań organizacyjnych. Współpracuje z innymi organizacjami branżowymi. M.in. w marcu organizuje wspólnie z Rynkiem Kolejowym konferencję „Rynek lokomotyw elektrycznych”, a w czerwcu „Forum Techniki Kolejowej”.

 

Dr inż. Andrzej Żurkowski w 1980 r. ukończył Instytut Transportu Politechniki Warszawskiej. Jego praca dyplomowa na temat technologii pracy stacji postojowej Warszawa Grochów została wyróżniona przez Ministra Komunikacji.

W latach 1980–1991 na stanowisku inżyniera, a następnie kierownika Zakładu Ruchu Kolejowego CNTK. Od 1991 do 1998 naczelnik wydziału w Dyrekcji Generalnej PKP. W latach 1998-2001 główny specjalista, a następnie dyrektor wydziału w PKP Dyrekcji Przewozów Pasażerskich. W latach 2001–2005 założyciel i pierwszy Prezes Zarządu PKP Intercity Sp. z o.o. Od 2005 Dyrektor Biura Marketingu, a następnie Pełnomocnik Prezesa Zarządu PKP S.A. ds. międzynarodowych. Na stanowisku dyrektora CNTK od 1 czerwca 2006.

Reprezentant PKP w szeregu komisjach, podkomisjach i grupach roboczych UIC (Międzynarodowego Związku Kolei w Paryżu). Przedstawiciel Ministerstwa Transportu w grupie roboczej EKMT ds. osób niepełnosprawnych (przy OECD). Od 2006 roku do chwili obecnej Członek Komitetu Sterującego Dużych Prędkości UIC. Od 2008 r. członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Od 2010 roku Pierwszy Wiceprezes Zarządu Krajowego SITK.

W 2008 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Wykładowca na studiach inżynierskich (2009-2011)  i magisterskich (2012) z zakresu infrastruktury transportu kolejowego WAT (2009-2010). Wykładowca na studiach podyplomowych – Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa (2007–2011).

 

Mgr inż. Agata Pomykała, absolwent Politechniki Lubelskiej, Wydziału Organizacji i Zarządzania. Ukończyła studia Master en Management Européen we Francusko-Polskiej Podyplomowej Szkole Organizacji i Zarządzania oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Zarządzanie środkami UE dla przedsiębiorców i Rynek kolejowy w Polsce w kontekście wyzwań europejskich

Pracę zawodową rozpoczęła w PKP Zakładzie Infrastruktury Kolejowej w Lublinie jako dyżurny ruchu. Następnie pracowała kolejno w Zakładzie Linii Kolejowych w Lublinie i w Wydziale Marketingu i Sprzedaży Produktu Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Lublinie. Od 2005 r. zatrudniona w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala w Biurze Promocji gdzie tworzyła zasady promocji inwestycyjnych projektów unijnych. W 2009 r. rozpoczęła prace na rzecz utworzenia Centrum Kolei Dużych Prędkości, od 2010 r. pełniła funkcję Dyrektora Projektu ds. Planowania strategicznego i promocji. W latach 2011-2012 pełniła funkcję Kierownika Produktu ds. pociągów międzynarodowych w Biurze Komunikacji i Promocji w PKP Intercity S.A.

Inicjowała realizację dużych projektów międzynarodowych m.in. przygotowanie porozumienia ministrów transportu Polski i Republiki Czeskiej w sprawie współpracy przy projektach kolei dużych prędkości, następnie porozumienia PKP Intercity i Czeskie Drahy.

W 2010 r. wyróżniona Odznaczeniem Zasłużony dla Kolei

Od 2011 r. Sekretarz Komitetu Kolei Dużych Prędkości i organizator międzynarodowych seminariów z udziałem m.in. UIC i CER.