Aktualności

Drukuj

Nagrody Prezesa SITK za najlepsze prace dyplomowe

 

  • Nagród Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dla najlepszej pracy habilitacyjnej, doktorskiej, magisterskiej i inżynierskiej z dziedziny „Transport” w roku akademickim 2011/2012,,
  • Nagród Prezesa PKP S A dla najlepszych prac z zakresu transportu szynowego,
  • Nagród Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny „Transport”.  

Laureatami nagród Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP są :

mgr inż. Karolina Krzykowska za pracę dyplomową magisterską pt: „Analiza zakresu wykorzystania systemu automatycznie zależnego dozorowania w ruchu lotniczym w Polsce”

Promotor: dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. nadzw.

Politechnika Warszawska – Wydział Transportu

 

mgr Patryk Żywica za pracę dyplomową magisterską pt: „ Modelowanie i symulacja  zużycia   paliwa i emisji spalin w ruchu miejskim”:

Promotor: prof. dr hab. Maciej Wygralak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Matematyki i Informatyki.