Aktualności

Drukuj

Diagnostyka pojazdów kolejowych

Seminarium 

Techniczno-Szkoleniowe 

" Diagnostyka pojazdów kolejowych"

Niezawodność - Bezpieczeństwo

Warszawa , 30 maja 2019 r.  

Warszawski Dom Technika NOT 

ul. Czackiego 3/5 , Sala A, III piętro 

Komunikat

Karta zgłoszenia uczestnictwa