Kadencja 2018-2022

Przewodniczący: Krzysztof Grzesiak

Członkowie:

Witold Kamiński

Jan Taborski

Eugeniusz Pokrzepa

Elżbieta Krawczyk

Jerzy Bąkowski

Teresa Bartosiak

Stefan Zając

Roman Sławski

Tadeusz Pasierb

Edward Kasierski

Feliks Klonowski

Ryszard Nikitiuk

Andrzej Zajączkowski

Andrzej Zieliński

Leszek Suchecki

 

Kontakt: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy, Krajowy Klub Seniorów, ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

telefon – 22 827 02 58 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">

Zadaniem Krajowego Klubu Seniorów jest integracja środowiska seniorów SITK oraz wskazywanie na działania, jakimi powinny się zajmować oddziałowe kluby seniorów.

Krajowy Klub Seniorów aktywnie pracował w 2013 roku przeprowadzając 2 zebrania plenarne  oraz odbył 8 posiedzeń prezydium KKS (regularnie 2 razy na kwartał). W posiedzeniach plenarnych Klubu uczestniczyli członkowie Zarządu Krajowego. Klub nadal aktywizował odpowiednie kluby oddziałowe poprzez tworzenie grup o wspólnych zainteresowaniach, organizowanie wycieczek techniczno-turystycznych oraz wygłaszanie referatów o różnej tematyce interesującej seniorów.
Opracowano zestawienie dotyczące liczby członków klubów/kół seniorów w poszczególnych oddziałach. Jest w nich łącznie 820 Seniorów, co stanowi 9 % wszystkich członków Stowarzyszenia. Przewodniczący Klubu - Kol. Z. Kozaczek jest przedstawicielem SITK w Zespole Seniorów działającym przy Radzie Głównej FSNT – NOT.
Klub współpracuje z Komisją ds. Wyróżnień przy Zarządzie Krajowym, wskazując na potrzebę wyróżnienia i odznaczenia dla najbardziej aktywnych swoich członków. Praca Klubu programowana jest w rocznym przedziale czasu.

 

 Sprawozdanie z działalności krajowego klubu seniorów w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności krajowego klubu seniorów w 2016 roku