Aktualności

Drukuj

SITK RP oraz VDEI podpisały mowę o współpracy

 

Podczas spotkania podpisano porozumienie o współpracy. Treścią porozumienia jest wspieranie, rozwój i utrzymanie systemów kolejowych oraz ruchu kolejowego na infrastrukturze obu krajów. Ponadto obaj partnerzy chcą zbudować sieć ekspertów dla wymiany zawodowej i doradzania organom państwowym przy projektach infrastrukturalnych w Polsce i w Niemczech.

Obie delegacje wymieniły poglądy na temat konkretnych planów na najbliższy okres działalności. Ustalono celowość prowadzenia współpracy na szczeblu centralnym, ale również na szczeblu oddziałów regionalnych.

Przyjęto następujące tematy do planu współpracy:

  • Wzajemne uczestnictwo delegacji obu organizacji w organizowanych konferencjach.

SITK zaprosiła VDEI do uczestnictwa w listopadzie bieżącego roku w Warszawie w Konferencji „Otwarty rynek kolejowy w Polsce” oraz w grudniu bieżącego roku w Zakopanym w Konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”.

VDEI zaprosiła SITK do uczestnictwa w konferencji programowej podczas targów INNOTRANS.

  • Wymiana doświadczeń z działalności Akademii dla Systemów Kolejowych – VDEI.

VDEI przekaże SITK informacje dotyczące podstaw funkcjonowania Akademii. Rozważona będzie możliwość wdrożenia systemu wymiany wykładowców z odczytami gościnnymi.

  • Uczestnictwo młodych inżynierów w projekcie europejska interoperacyjność przejść granicznych.

Oba Stowarzyszenia zaangażują młodych inżynierów kolejnictwa dla przygotowania wspólnego projekty z zakresu interoperacyjności, z możliwością sfinansowania jego z funduszy unijnych.

  • Certyfikacja przedsiębiorstw budowlanych dla kolei i kodeks etyczny inżyniera kolejowego.

Oba Stowarzyszenia przedyskutują i przedstawią na forum UEEIV wspólny projekt certyfikacji przedsiębiorstw oraz kodeksu etycznego inżynierów kolejowych.

  • Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Ministerstw, Urzędów Transportu Kolejowego, Zarządców Infrastruktury i obu Stowarzyszeń na temat funkcjonowania punktów styku kolei na granicy RP-RFN.

Dyskusja ma na celu przeanalizowanie funkcjonowania transportu kolejowego na styku infrastruktury kolejowej obu państw w świetle istniejącego prawa i wypracowania ewentualnych kierunków zmian.

Tadeusz Kaczmarek