Aktualności

Drukuj

SITK NA II ŚWIATOWYM ZJEŹDZIE INŻYNIERÓW POLSKICH

Prowadzenie sesji powierzono prof. Wojciechowi Wawrzyńskiemu, dziekanowi Wydziału Transportu PW. Prelegentami byli pp. Michael Niedziński z USA, Marek Łukowski oraz Bożena Wawrzyniak–Mańko z Niemiec, a także Andrzej Żurkowski, prezes SITK. Prezentacje i dyskusja poświęcone były szerokiemu spektrum zagadnień z zakresu transportu, ekologii oraz projektowania i budowy infrastruktury transportowej.

W swoim wystąpieniu prezes Żurkowski odniósł się do zagadnienia precyzyjnego planowania i prowadzenia inwestycji, przedstawionego przez p. Wawrzyniak-Mańko na przykładzie budowy Stadionu Narodowego w Warszawie. Omówił także wnioski wynikające z obsługi imprez masowych w świetle doświadczeń krajowych i międzynarodowych. Przedstawił obecną sytuację w transporcie kolejowym, informując Gości zagranicznych o ekonomicznych i organizacyjnych efektach zastosowania rozwiązań unijnych w tym sektorze. Odpowiadając na pytania, omówił perspektywy budowy w Polsce pierwszej linii dużych prędkości oraz spodziewane efekty ekonomiczne jej funkcjonowania.