Kadencja 2018-2022

Prezydium:

Przewodniczący: Leszek Suchecki

Wiceprzewodniczący: Jerzy Bąkowski

Wiceprzewodniczący: Eugeniusz Pokrzepa

Sekretarz: Marian Radziukiewicz

Członek: Stanisław Janiak

Członek: Andrzej Zieliński

 

Członkowie:

Witold Kamiński

Jan Taborski

Elżbieta Krawczyk

Teresa Bartosiak

Stefan Zając

Roman Sławski

Tadeusz Pasierb

Edward Kasierski

Feliks Klonowski

Ryszard Nikitiuk

Andrzej Zajączkowski

 

 

Kontakt: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy, Krajowy Klub Seniorów, ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

telefon – 22 827 02 58 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">

Zadaniem Krajowego Klubu Seniorów jest integracja środowiska seniorów SITK oraz wskazywanie na działania, jakimi powinny się zajmować oddziałowe kluby seniorów.

Krajowy Klub Seniorów aktywnie pracował w 2013 roku przeprowadzając 2 zebrania plenarne  oraz odbył 8 posiedzeń prezydium KKS (regularnie 2 razy na kwartał). W posiedzeniach plenarnych Klubu uczestniczyli członkowie Zarządu Krajowego. Klub nadal aktywizował odpowiednie kluby oddziałowe poprzez tworzenie grup o wspólnych zainteresowaniach, organizowanie wycieczek techniczno-turystycznych oraz wygłaszanie referatów o różnej tematyce interesującej seniorów.
Opracowano zestawienie dotyczące liczby członków klubów/kół seniorów w poszczególnych oddziałach. Jest w nich łącznie 820 Seniorów, co stanowi 9 % wszystkich członków Stowarzyszenia. Przewodniczący Klubu - Kol. Z. Kozaczek jest przedstawicielem SITK w Zespole Seniorów działającym przy Radzie Głównej FSNT – NOT.
Klub współpracuje z Komisją ds. Wyróżnień przy Zarządzie Krajowym, wskazując na potrzebę wyróżnienia i odznaczenia dla najbardziej aktywnych swoich członków. Praca Klubu programowana jest w rocznym przedziale czasu.

Protokół z posiedzenia Krajowego Klubu Seniora w dniu 9.10.2019 r.

Galeria zdjęć z posiedzenia KKS SITK RP - 9.10.2019 r. fot. Kaziemierz Gabryś i Edward Kasierski

Sprawozdanie z działalności krajowego klubu seniorów w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności krajowego klubu seniorów w 2016 roku

 

 

Kadencja 2018-2022

 

Przewodniczący: Jerzy Hydzik

telefon: +48 12 634 47 52, +48 514 732 795

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sekretarz klubu: Anna Bryksy

telefon: +48 12 294 71 09, +48 602 457 552

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Skład Zarządu KKMHiZT (kadencja 2014-2018)

Członkowie:

Witold Kamiński

Włodzimierz Kubiak

Jacek Walczyński

Bolesław Balcerek

Andrzej Kiraga

Tadeusz Sułek

Teresa Cyzowska

Kazimierz Strach

Jerzy Bąkowski

Marek Błeszyński

Marian Dudek

Teresa Jaszczyszyn

Stefan Maniewski

Karol Nędza

Ewa Rechul

Małgorzata Szelińska-Kukulak

Szymon Topyło

Władysław Domagała

Czesław Boczek

Bartosz Stępień

Marek Dobrzykowski

Krzysztof Dostatni

Tadeusz Pasierb

Edwards Kasierski

Feliks Klonowski

Ryszard Nikitiuk

Andrzej Kozłowski

Zdzisław Pawelec

Andrzej Zajączkowski

Irena Drążkiewicz

Janusz Korzeniowski

Tomasz Piwoń

Roland Piech

Wniosek na Odznakę Przyjaciel Zabytów Transportu

Zaproszenie na plenarne zebranie członków KKMHiZT 

Statystyki:

Rok 1995 – powołanie przez Zarząd SITK „Komisji Historii i Ruchu Stowarzyszeniowego i Transportu”. Na pierwszym posiedzeniu 20 członków założycieli reprezentujących 10 Oddziałów przyjmuje nazwę : „Klub Miłośników Historii SITK i Ochrony Zabytków”.

Rok 1999 – klub liczy 66 członków z 19 Oddziałów.

Rok 2000 - klub liczy 69 członków z 22 Oddziałów.

Rok 2002 – po Zjeździe SITK w Ciechocinku, klub przyjmuje nazwę „Krajowy Klub Miłośników historii i Zabytków Transportu”.

Rok 2003 – po przeprowadzonej aktualizacji, klub liczy 46 członków z 20 Oddziałów.

Rok 2005 - klub liczy 47 członków z 18 Oddziałów.

Rok 2008 – do pracy w klubie zgłoszono 60 członków z 22 Oddziałów.

Rok 2010 - do pracy w klubie zgłoszono 49 członków z 21 Oddziałów.

Rok 2014 - do pracy w klubie zgłoszono 41 członków z 18 Oddziałów.

Rok 2017 – klub liczy 42 członków z 19 Oddziałów.

Rok 2018 – klub liczy 42 członków z 19 Oddziałów

Sprawozdania:

Sprawozdanie z Zebrania wyborczego; Kraków – Bochnia – Szczucin - Pacanów

Sprawozdanie Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu za rok 2018

Sprawozdanie Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu za rok 2017

Sprawozdanie Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu za rok 2016

Sprawozdanie Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zbytków Transportu za rok 2015

 

Zadaniem Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Techniki (KKMHiZT) jest w szczególności:

- popularyzacja wiedzy o historii techniki i ochronie zabytków techniki,
- upamiętnianie twórców techniki,
- współpraca z instytucjami zajmującymi się historią techniki.

Zadania swoje Krajowy Klub realizuje poprzez:
- wyszukiwanie i ewidencjonowanie zabytkowych obiektów,
- pobudzenie członków Stowarzyszenia do utrwalania pamięci osób zasłużonych,
- zachęcanie członków SITK do poznawania obiektów zabytkowych przez organizowanie wycieczek,
- organizowanie seminariów, konferencji naukowych, odczytów, wystaw itp.

_________________________________________________________________________________________________

Pomnik Nowkuńskiego w Tarnowskich Górach 23.10.2015

170 lat Wiedenki Skierniewice 10.03.2015

170 lat Wiedenki Warszawa 28.04.2015

Posiedzenie KKMHiZT Częstochowa 25.08.2014

Posiedzenie KKMHiZT Kraków 07.04.2014

Posiedzenie KKMHiZT Łódź 19-20.09.2016

W okresie od 01.01.2013 do 30.09.2013 zorganizowano:

dwa spotkania klubowe:
a) w dniach 21 – 22 marca 2013 roku we Wrocławiu, połączone z seminarium o tematyce „Zabytkowe obiekty komunikacyjne Wrocławia – jako inwestycje związane z EURO 2012
i nie tylko"
. Udział wzięło 19 członków Klubu z 11 Oddziałów SITK.
b) w dniach 24 - 25 kwietnia 2013 rok w Szczecinie, połączone z seminarium o tematyce „170 lat kolei na Ziemi Szczecińskiej". Zaprezentowano 4 referaty tematyczne.
Udział wzięło 15 członków Klubu z 8 Oddziałów SITK.

oraz dwa zebrania plenarne członków klubu:
a) w dniu 22 marca 2013 roku we Wrocławiu, na którym wysłuchano referatu Pana. Stanisława Januszewskiego dyrektora Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu na temat idei powstania muzeum oraz wynalazczości lotniczej Polaków.
b) w dniu 24 kwietnia 2013 roku w Szczecinie,

Ponadto zorganizowano dwie z planowanego cyklu 15 prelekcji poświęconych powstaniu kolei oraz o jej osiągnięciach. Prelekcje pt. „Tak było” – 3; i „Tak jest” – 12 odbywają się od dnia 13 maja 2013 roku raz w miesiącu, w siedzibie oddziału SITK w Krakowie i trwać będą do 10 listopada 2014 roku.

Odznaki Honorowe „Przyjaciel Zabytków Transportu”.

W dniu 22 marca 2013 roku. we Wrocławiu, wręczono uroczyście panu Stanisławowi Horoszko
– dyrektorowi Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie odznakę honorową. Odznaka wnioskowana przez Oddział SITK w Szczecinie, przyznana w 2012 roku.

_____________________________________________________________________________
PLENARNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
7-8 KWIETNIA 2014
Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu


Zawiadamiamy, że w dniu 7 i 8 kwietnia br. odbędzie się w Krakowie plenarne zebranie członków Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu. Ostatnie w tej kadencji spotkanie połączone jest z seminarium pt. „Zabytkowe obiekty komunikacyjne Krakowa” i organizowane jest wspólnie z kierownictwem Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. W części merytoryczno-turystycznej spotkania przewidziano zwiedzanie Centrum Jana Pawła II.

Ramowy program spotkania

Zgłoszenia uczestników należy dokonywać na adres:
SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, tel./fax (12) 6590076
lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Liczymy na zainteresowanie problematyką merytoryczną i liczny udział w spotkaniu członków Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Przewodniczący KKMHiZT

Jerzy Hydzik