Zasady przyznawania nagrody: Regulamin

Ernesty 2012

Nominowani i Laureaci 

 


Kategoria: najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa

Nominowani:

Bogdan Bresch - Oddział SITK w Poznaniu
Jerzy Hydzik - Oddział SITK w Krakowie
Andrzej Kościelniak - Oddział SITK w Rzeszowie

Laureatem nagrody jest:

JERZY HYDZIK

 

 


 

Kategoria: najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa

 

Nominowani:

Leszek Bichajło - Oddział SITK w Rzeszowie
Maria Borkowska - Oddział SITK w Poznaniu
Beata Toporska - Oddział SITK w Krakowie

 

Laureatem nagrody jest:

 

LESZEK BICHAJŁO

 


Kategoria: najaktywniejszy w dziedzinie transportu drogowego

Nominowani:

Andrzej Kochmański - Oddział SITK w Rzeszowie
Grzegorz Sapoń - Oddział SITK w Krakowie
Jeremi Rychlewski - Oddział SITK w Poznaniu

Laureatem nagrody jest:

GRZEGORZ SAPOŃ


Kategoria: najaktywniejszy klub/koło

Nominowani:

Koło przy Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział SITK w Krakowie)
Koło SITK przy Miejskim Przedsiębiorstwie Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie (Oddział SITK w Rzeszowie)
Koło SITK przy Sekcji Eksploatacji PKP PLK Jelenia Góra (Oddział SITK we Wrocławiu)

Laureatem nagrody jest:

Koło przy Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział SITK w Krakowie) 


Kategoria: najaktywniejszy klub/koło seniorów

Nominowani:

Klub Seniora - Oddział SITK w Łodzi
Klub Seniora - Oddział SITK w Krakowie
Klub Seniora - Oddział SITK w Rzeszowie

Laureatem nagrody jest:

Koło Seniora - Oddział SITK w Łodzi


Kategoria: najaktywniejszy oddział

Nominowani:

Oddział SITK w Ostrowie Wielkopolskim
Oddział SITK w Poznaniu
Oddział SITK w Rzeszowie

Laureatem nagrody jest:

Oddział SITK w Ostrowie Wielkopolskim


ERNEST za całokształt działalności

Laureatem jest:

MIECZYSŁAW LEWANDOWSKI
Prezes Honorowy Oddziału SITK we Wrocławiu

 

 

GRATULUJEMY !!!

Doroczne spotkanie Zarządu Krajowego i Rady Prezesów z Członkami Honorowymi oraz gala wręczenia ERNESTÓW za rok 2012W dniu 11. czerwca Zarząd Krajowy i Rada Prezesów podejmowały uroczyście Członków Honorowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkanie połączone było z rozdaniem ERNESTÓW – statuetki przyznawanej co roku w siedmiu kategoriach. Wydarzenie w Warszawskim Domu Technika NOT uświetnili swoją obecnością były i obecni ministrowie transportu: Andrzej Gołaszewski, aktualnie Prezes Honorowy-Senior SITK oraz Maciej Jankowski i Andrzej Massel, Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Transportu, Gospodarki Morskiej i Budownictwa.

Spotkanie z Członkami Honorowymi poprowadził Mieczysław Cieszyński, Przewodniczący Rady Prezesów. Warto zaznaczyć, że Stowarzyszenie zrzesza aż 175 Członków Honorowych, którym tę godność jako szczególnie zasłużonym dla SITK nadał na wniosek Zarządu Krajowego Zwyczajny Zjazd Delegatów. Po raz pierwszy promowano tak członka zwyczajnego w 1953 roku, a najwięcej, bo 20 członków Stowarzyszenie wyróżniło w ten sposób w 2002 roku. Do dziś Członkowie Honorowi uczestniczą na zaproszenie Rady Prezesów w jej posiedzeniach i wspierają Stowarzyszenie swoją cenną radą i doświadczeniem.

Nagroda ERNEST jest przyznawana za dużą aktywność w poprzednim roku kalendarzowym w  działalności na rzecz transportu i Stowarzyszenia, w działalności organizacyjnej na rzecz SITK oraz efektywną pracę w obszarze transportu na rzecz społeczności lokalnej, a w szczególności za  nowe inicjatywy, które mogą być rozpowszechnione, działania na rzecz całego Stowarzyszenia oraz  promujące dobrą pracę.

Warszawa, dnia 5 lutego 2013 r.
L.dz. SITK/HK/32 /13


Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
Prezesi Oddziałów SITK

Rozpoczynamy już po raz dziewiąty konkurs na najaktywniejszych w działalności na rzecz Stowarzyszenia i transportu. Tegoroczna edycja obejmuje działalność w 2012 r.
ERNESTY 2012 będą wręczone na uroczystej Radzie Prezesów w maju br. oraz na uroczystych spotkaniach branżowych.

Przedstawiamy harmonogram przygotowań do przyznania tych nagród:

  1. Przesłanie wniosków przez Oddziały do ZK - w terminie do 28 lutego 2013 r.
  2. Nominacje Zarządu Krajowego do nagrody „ERNEST 2011" - 12 marca 2013 r.
  3. Posiedzenia Kapituł - do 12 kwietnia 2013 r.
  4. Wręczenie „Ernestów 2011" - 14 maja 2013 r.

Zgodnie z „Zasadami przyznawania corocznych nagród „ERNEST", zatwierdzonymi przez Zarząd Krajowy na bieżącą kadencję, oceny wniosków będą dokonywały Kapituły branżowe, składające się z wszystkich dotychczasowych laureatów nagrody w danej kategorii (pkt.12 Zasad...). Przewodniczącymi Kapituł są:
w kategorii najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa – Prezes Honorowy Senior,
w kategorii najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa – Prezes Stowarzyszenia,
w kategorii najaktywniejszy w dziedzinie transportu – Prezes Honorowy,
w kategorii najaktywniejszy klub/koło – Sekretarz Generalny,
w kategorii najaktywniejszy klub seniorów – Prezes Honorowy Senior,
w kategorii najaktywniejszy Oddział – Prezes Honorowy.

Jednocześnie przypominamy, że Zarząd Krajowy, podejmując decyzję w sprawie nominacji do nagrody, uwzględni tylko te wnioski, które będą dotyczyć udokumentowanej działalności w 2012 r.
W załączeniu przesyłamy wzory formularzy, na których należy przygotować wnioski oraz Zasady przyznawania corocznych nagród „ERNEST" *), zatwierdzone przez Zarząd Krajowy w dniu 15 maja 2012 r.
Bardzo prosimy o dotrzymanie terminu 28 lutego oraz przygotowanie wniosków wyłącznie w wersji elektronicznej i przesłanie ich na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Wnioski inne niż w wersji elektronicznej oraz nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane przez Zarząd Krajowy i Kapituły.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Sekretarz Generalna

mgr inż. Agata Pomykała

∗)Uwaga: „Zasady przyznawania corocznych nagród „ERNEST" nie eliminują możliwości zgłoszenia kandydatury Prezesa Oddziału jako kandydata do nagrody z określonej branży (kolejnictwo, drogownictwo, transport drogowy, itp.)

Zasady przyznawania corocznych statuetek "ERNESTY" (.doc)

Wniosek w kategorii najaktywniejszy działacz w dziedzinie transportu (.doc)

Wniosek w kategorii najaktywniejszy oddział (.doc)

Wniosek w kategorii najaktywniejszy klub/koło (.doc)