Kadencja 2018 - 2022

Przewodniczący

dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski

Władze i członkowie:

prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Przewodniczący SITK RP

mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz - Sekretarz Generalny SITK  RP

dr hab. inż. Jarosław Moczarski – Instytut Kolejnictwa

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

dr hab. inż. Marcin Chrzan, prof. UTH – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska prof. PP, Politechnika Poznańska, IPS „Tabor”/PSNR

dr inż. Andrzej Żurkowski – Instytut Kolejnictwa

dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska – Instytut Kolejnictwa/PSNR

dr hab. inż. Krystyna Pietrzak; prof. IMP, Instytut Mechaniki Precyzyjnej

dr inż. Remigiusz Mruk SGGW, Prezes PSNR

mgr inż. Adam Doliński - Instytut Mechaniki Precyzyjnej

mg inż. Ryszard Michalski – PSNR

Przedstawiciele , ILot, ITWL, WAT, TABOR, PIMOT 

 

Założenia do projektu powstania sekcji GOZ  

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Zarząd Krajowy, Krajowa Sekcja Gospodarki Obiegu Zamkniętego

ul.Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; tel. 22 827 02 59

Kadencja 2018 - 2022

 

Przewodniczący: Stefan Sarna

Wiceprzewodniczący: Mieczysław Reksnis

Sekretarz: Aleksandra Faron

Członkowie:

Bohdan Sabela 

Waldemar Lasek

 

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Zarząd Krajowy, Krajowa Sekcja Przestrzennych Zagadnień Komunikacyjnych

ul. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel: (22) 827 02 59

Kadencja 2018-2022

Przewodniczący: Jeremi Rychlewski

Członkowie:

Krzysztof Neczyperowicz

Marzenna Dubowska

Grzegorz Bebyn

Radosław Klusek

Leszek Chłopek

Renata Fiedko

Łukasz Drążewski

Andrzej Cegielnik

Kazimierz Grygorcewicz

Andrzej Szarata

Lidia Żakowska

Krzysztof Mikosz

Jacek Bućko

Marek Żmijan

Beata Klekowska

Krzysztof Książyk

Lesław Bichajło

Mateusz Szarata

Dariusz Domaradzki

Krzysztof Kozłowski

Leszek Kania

Zygmunt Użdalewicz

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Zarząd Krajowy, Krajowa Sekcja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

ul.Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; tel. 506 116 966

 

Krajowa Sekcja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KSBRD) jest organem doradczym Zarządu Krajowego SITK.

 

 

Zadaniem KSBRD jest prowadzenie działalności naukowo-technicznej i opiniodawczej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W szczególności do zadań KSBRD należy:


1)    inicjowanie i udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów programów dokształcania inżynierów i techników,
2)    organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, itp., stanowiących element dokształcania czynnej zawodowo kadry technicznej,
3)    organizowanie wyjazdów technicznych, szkoleniowych oraz integracyjno-turystycznych,
4)    przygotowanie programów oraz inicjowanie szkoleń i stażów .

KSBRD wspomaga Zarząd Krajowy i zarządy oddziałów  wypełnianiu funkcji zbiorowego eksperta
w kreowaniu efektywnego lobbingu środowiska na rzecz bezpieczeństwa ruchu  drogowego.

KSBRD pełni w stowarzyszeniu funkcję wiodącą w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
na drogach publicznych i współpracuje z odpowiednimi kołami i sekcjami bezpieczeństwa ruchu drogowego w oddziałach na zasadzie partnerstwa.

 KSBRD realizuje swoje zadania poprzez:


1)  współdziałanie z organami administracji państwowej i gospodarczej, samorządem zawodowym inżynierów, z wydawnictwami technicznymi, ośrodkami naukowo-technicznymi oraz innymi organizacjami o charakterze technicznym i ekonomicznym, w zakresie uzgodnionym z Zarządem Krajowym ,
2)  przygotowanie na wniosek Zarządu Krajowego lub z własnej inicjatywy, opracowań i opinii
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
3)  inicjowanie działań i upowszechnianie wybranej problematyki z zakresu postępu technicznego
w bezpieczeństwie ruchu drogowego,
4)  inspirowanie szkoleń oraz współpracę w ich organizowaniu i prowadzeniu,

Zadania szczegółowe dla Sekcji BRD na okres czerwiec 2013 – kwiecień 2014.

 1)    Zajęcie stanowiska w kwestii proponowanych zmian w warunkach technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych w kontekście obszarów zurbanizowanych.
Opracowywane są obecnie zmiany w zakresie przepisów dotyczących oznakowania pionowego
i poziomego, dlatego proponujemy na samym wstępie dokonanie przeglądu propozycji i odniesienie się do nich pod kątem projektowania organizacji ruchu w obszarach śródmiejskich.

 2)    Wypracowanie rozwiązań modelowych dla ulic z ruchem uspokojonym (np. ulice pieszo-tramwajowe, przystanki wiedeńskie, wyniesione tarcze skrzyżowań).
Proponujemy dokonanie przeglądu krajowych i zagranicznych rozwiązań kształtowania ulic i placów
z ruchem uspokojonym, ich ocenę okiem różnych profesjonalistów oraz wybór kompromisu możliwego do zarekomendowania.

3)    Zaproponowanie zmian w oznakowaniu ciągów pieszych i dróg rowerowych w obszarach zurbanizowanych (np. kontrapasy rowerowe).
Trudno nie zgodzić się z faktem, iż zasady oznakowania ciągów pieszych i rowerowych cechuje obecnie przerost formy nad treścią, który czasami wręcz uniemożliwia prawidłowe zaprojektowanie. Proponujemy wypracowanie propozycji konkretnych zmian.

4)    Weryfikacja zasad oznakowania pionowego i poziomego w obszarach śródmiejskich pod kątem redukcji liczby znaków.
Podobnie jak w przypadku ciągów wspomnianych powyżej, generalnie liczba znaków koniecznych do stosowania w oparciu o obowiązujące przepisy jest zbyt duża (np.: oznakowanie stref płatnego parkowania) dlatego wymaga przeglądu, którego wynikiem powinno być wskazanie możliwych
do wprowadzenia korekt legislacyjnych.

5)    Wypracowanie rozwiązań modelowych w zakresie uprzywilejowania transportu zbiorowego.

6)     Analiza bezpieczeństwa w obrębie krzyżowania się ciągów pieszych i rowerowych z torowiskiem tramwajowym.

7)     Przegląd dobrych praktyk w zakresie węzłów przesiadkowych w obszarach śródmiejskich.