Aktualności

W dniach 9 i 10 maja 2014 r. w Ostrowie Wielkopolskim odbył się XXXI Zwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.  Zjazd posumował działalność Stowarzyszenia i  Zarządu Krajowego w kadencji 2010 – 2014 oraz dokonał  wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2014 – 2018.

Zarząd Krajowy SITK na posiedzeniu w dniu 18 marca br. ustalił nominacje
do nagrody Ernest za wyróżniającą działalność na rzecz SITK i transportu w 2013 roku, w sześciu kategoriach:

 

Szanowni Państwo,

Termin przyjmowania zgłoszeń na seminarium został przedłużony do piątku, 21 marca.

Do pobrania: karta zgłoszenia

_________________________________________________________________________________________

Praktyka pracy Komisji Wypadkowych na kolejach w kontekście
aktualnego stanu prawnego i doświadczeń”

Dom Technika NOT w Warszawie (www.wdtnot.pl)
ul.T. Czackiego 3/5, sala „B”, III piętro, w godzinach 10.00 – 15.00

26 marca 2014

W ramach seminarium omawiane będą między innymi zagadnienia:

  • Rola Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych jako nadzorującego postępowania prowadzone przez komisje kolejowe
  • Tryb pracy komisji kolejowych
  • Sposób prowadzenia postępowania przez komisję kolejową: na etapie oględzin na miejscu zdarzenia, posiedzenia komisji i sporządzanie protokołów, analiza materiałów z przeprowadzonego postępowania i sporządzenie protokołów ustaleń końcowych, realizacja wniosków i zaleceń komisji kolejowej i Komisji Państwowej

ceruicik
logo sitk

Instytut Kolejnictwa

ul. Generała Józefa Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

 

Szanowni Państwo,

Pod poniższym linkiem
znajdą Państwo zdjęcia z seminarium "Nowa Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T) dla gospodarki i społeczeństwa", które odbyło się 25 lutego w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie, mogą Państwo obejrzeć na naszej stronie WWW, pod tym linkiem: http://www.sitk.org/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=33:galeria-ten-t-seminarium-25-02-2014&Itemid=132

Autorami zdjęć są Pani Karolina Wiśniewska i Pan Witold Olpiński z Instytutu Kolejnictwa.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Zarząd Krajowy organizuje w dniu 26 marca 2014 roku seminarium szkoleniowe:

 

Praktyka pracy Komisji Wypadkowych na kolejach w kontekście
aktualnego stanu prawnego i doświadczeń”

Dom Technika NOT w Warszawie (www.wdtnot.pl)
ul.T. Czackiego 3/5, sala „B”, III piętro, w godzinach 10.00 – 15.00


W ramach seminarium omawiane będą między innymi zagadnienia:

  • Rola Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych jako nadzorującego postępowania prowadzone przez komisje kolejowe
  • Tryb pracy komisji kolejowych
  • Sposób prowadzenia postępowania przez komisję kolejową: na etapie oględzin na miejscu zdarzenia, posiedzenia komisji i sporządzanie protokołów, analiza materiałów z przeprowadzonego postępowania i sporządzenie protokołów ustaleń końcowych, realizacja wniosków i zaleceń komisji kolejowej i Komisji Państwowej

 

ceruicik
logo sitk

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP i UIC przy współpracy z CER, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisją Europejską zorganizowało seminarium, którego tematem było znaczenie nowych regulacji dot. rozwoju sieci TEN-T oraz zasad finansowania ich rozwoju. Nowe rozporządzenia unijne 1315/2003 i 1316/2013 opublikowane 11 grudnia 2013 r. określają kierunki rozwoju sieci TEN-T dla wszystkichrodzajów transportu. Zgodnie z Białą Księgą Komisji Europejskiej z 2011 r. szczególna rola na mapie transportowej Europy przypada kolejom dużych prędkości. Do 2030 r. długość linii dużych prędkości w Europie zostanie potrojona.

Seminarium otworzył Wicemarszałek Sejmu RP Cezary Grabarczyk, były Minister Infrastruktury, który rozpoczął prace nad przygotowaniem budowy linii dużych prędkości w Polsce oraz jej połączeniem z Berlinem i Pragą. Był także jednym z największych zwolenników nowego kształtu sieci TEN-T. Propozycje inwestycji w sieć kolejową do 2020 r. w Polsce omówił Zbigniew Klepacki - Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju. LiborLochman - Dyrektor wykonawczy CER przedstawił w swoim wystąpieniu problemy i bariery oraz możliwości rozwoju przewozów pasażerskich w Europie. Paweł Stelmaszczyk - Przedstawiciel Komisji Europejskiej omówił kierunki europejskiej polityki transportowej w świetle Białej Księgi z 2011 r. i nowe podejście korytarzowe na rzecz rozwoju TEN-T. Pierwszą sesję seminarium podsumowali Iñaki Barrón - Dyrektor Departamentu Pasażerskiego i Dużych Prędkości UIC i Michel Leboeuf - Przewodniczący Komitetu Intercity & High Speed UIC. Iñaki Barrón opisał rozwój systemów kolei dużych prędkości w Europie i na świecie, a Michel Leboeuf podsumował dorobek i zamierzenia UIC w zakresie rozwoju przewozów pasażerskich, zwłaszcza kolejami dużych prędkości.

ceruicik
logo sitk

Instytut Kolejnictwa

ul. Generała Józefa Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

Organizator:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Współpraca:
Wspólnota Kolei Europejskich (CER)

Międzynarodowy Związek Kolei (UIC), Instytut Kolejnictwa (IK), Construction Club
Patronat honorowy:
Zbigniew Klepacki – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Cezary Grabarczyk – Wicemarszałek Sejmu RP
Patronat:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
                   

Wszystkie prezentacje zamieszczono zgodnie z kolejnością w jakiej wystąpili prelegenci:

logo sitkceruicik

25 lutego 2014 roku

Instytut Kolejnictwa
ul. Generała Józefa Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

BEZPŁATNE, JEDNODNIOWE SEMINARIUM Z UDZIAŁEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU, PRZEDSTAWICIELI KOMISJI EUROPEJSKIEJ I INSTYTUCJI DECYZYJNYCH DLA BRANŻY TRANSPORTOWEJ

Organizator:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Współpraca:
Wspólnota Kolei Europejskich (CER)

Międzynarodowy Związek Kolei (UIC), Instytut Kolejnictwa (IK), Construction Club
Patronat honorowy:
Zbigniew Klepacki – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Cezary Grabarczyk – Wicemarszałek Sejmu RP
Patronat:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

___________
Do pobrania:

WNIOSKI *
Z KONFERENCJI

LVI TECHNICZNE DNI DROGOWE

objętej patronatem
Zbigniewa Rynasiewicza Sekretarza Stanu w MTBiGM
oraz
Lecha Witeckiego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

13 - 15  listopada 2013 r.
Centrum Konferencyjne Falenty w Raszynie k/Warszawy, Al. Hrabska 4a (www.falenty.com.pl)

Patronat medialny: Drogownictwo, Transport Miejski i Regionalny

  1. Wszystkie strony drogowego procesu inwestycyjnego w projektach realizowanych w perspektywie unijnej 2008-2013 są świadome zarówno sukcesów jak i porażek we wspólnej realizacji programu budowy polskich autostrad. Jednocześnie każda z nich, będąc bogatsza o doświadczenia minionych lat, deklaruje chęć dialogu i wspólnego udoskonalania przepisów, procedur, dokumentów oraz metod komunikacji, kształtujących wzajemne relacje. Wypracowanie nowych, lepszych form w tym zakresie wszystkie strony uznały za jeden z koniecznych warunków powodzenia projektów drogowych w przyszłej perspektywie. Dialog pomiędzy głównymi inwestorami a przedstawicielami firm wykonawczych, projektowych i konsultingowych, mający doprowadzić do tych pozytywnych zmian został już rozpoczęty i należy go intensywnie kontynuować.

24 listopada 2013 r. został pobity rekord prędkości na polskich torach. Poprzedni, ustanowiony w 1994 r. wynosił 250,1 km/h. Do testów użyto wtedy dwóch wagonów pociągu ETR460 będącego III generacją pociągów Pendolino. Nowy rekord został ustanowiony podczas testów przez pełny zestaw pociągowy serii ED250 (polskie oznaczenie), który jest czwartą generacją rodziny pociągów Pednolino.

 Invitation to the workshop

“Promoting  Sustainable Urban Mobility: A UN-Habitat Perspective”

To be held in Warsaw on 18 November 2013

 

The organizers of this workshop are using the opportunity created by the presence in Warsaw of participants of the COP19 Conference*) to disseminate information, and facilitate discussion, about approaches to urban transport policies being promoted by international organisations and by the leading think tanks in this field. The speakers will concentrate on the idea of sustainable urban mobility, with particular emphasis on challenges of the implementation of innovative approaches, and on the transferability of lessons learned. Discussions will also be based on the Global Report on Human Settlements 2013: Planning and Design for Sustainable Urban Mobility, recently published by UN-Habitat. The event will serve to take forward the EU supported “SOLUTIONS” initiative, that looks at innovation in urban transport and their transferability in different country contexts.    

Language: English

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                           Warszawa, 13 listopada 2013

LVI Techniczne Dni Drogowe

Już po raz pięćdziesiąty szósty branża drogowa zebrała się na Technicznych Dniach Drogowych, zorganizowanych przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Wydarzenie, odbywające się w dniach 13-15 listopada w Raszynie, objęli swoimi patronatami Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Lech Witecki, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej reprezentowała Podsekretarz Stanu, Patrycja Wolińska-Bartkiewicz.

pobierz

13-15 listopada 2013 r.
Centrum Konferencyjne Falenty, Raszyn k. Warszawy, Al. Hrabska 4 a

Organizatorzy: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy, Krajowa Sekcja Drogowa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

wydarzenie

objęte patronatem

Zbigniewa Rynasiewicza Sekretarza Stanu w MTBiGM

Lecha Witeckiego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 

DO POBRANIA:

PREZENTACJA z pierwszego dnia konferencji:

Program LVI Technicznych Dni Drogowych

                                                Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji konkursu
                                          "Przyszłość dróg zależy od Ciebie - nie myśl szablonowo"
                                             XX Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego
                                                                   AUTOSTRADA-POLSKA
                                                                   Kielce, 15 maja 2014 r.


Sukces pierwszej edycji utwierdził nas w przekonaniu, że doświadczenie firm i świeże spojrzenie studentów na materiały drogowe, które już funkcjonują na polskim rynku może stać się początkiem Wielkich Pomysłów. Przygotowując się do organizacji tego konkursu przede wszystkim chcieliśmy, aby środowiska drogowe rozpoczęły między sobą dialog. Dzięki tak prostej formule, jak konkurs, nasze zamierzenia się spełniły. Studenci przygotowując swoje projekty mogli korzystać z wieloletniego doświadczenia firm, firmy natomiast mogły się przekonać, że wszystkie produkty można wykorzystać w różnorodny sposób, wystarczy zapomnieć o ograniczeniach.

W tym roku chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konkursie, którego finał zostanie rozstrzygnięty podczas XX Międzynarodowych Targów AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach.

PISMO PRZEWODNIE ORGANIZATORA I POMYSŁODAWCY KONKURSU - BLL Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU

Karta zgłoszenia - studenci

Karta zgłoszenia - produkty

Konkurs kierujemy:

1) do firm, którym zależy na nieustannym kształtowaniu pozytywnego wizerunku w oczach klientów. Udział w tego typu projektach wpływa na rozpoznawalność marki poprzez promowanie jej w mediach branżowych, portalach społecznościowych, kołach naukowych. Firma, która zgłosi swój udział do konkursu, potwierdza tym samym nie tylko swój profesjonalizm i zaangażowanie w rynek branżowy, lecz również wyjątkową otwartość na pracę zespołową, gdzie każda zainteresowana osoba ma wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.

2) do studentów, gdyż celem konkursu jest aktywizacja studentów w działalność rozwojową skutkującą opracowaniem nowych technologii w branży drogowej. Zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem nietuzinkowych rozwiązań i zastosowań znanych produktów. Ideą konkursu jest także przybliżenie studentom rynku pracy poprzez przedstawienie im największych firm w branży drogowej i zaprezentowanie ich produktów.

Konkurs polega na nowym zastosowaniu i nowatorskim spojrzeniu na produkty już funkcjonujące na rynku branży drogowej. Skierowany jest do firm poszukujących nowatorskich rozwiązań i zaangażowanych w rozwój nie tylko własnej firmy, ale także rozwój środowiska drogowego.

Zespołom studentów, składających się z 2-4 osób, w wyniku losowania zostaną przydzielone produkty firm z niżej podanych działów:
 asfalt
 kruszywo, żwir, grys, cement, mączka wapienna itp.
 materiały prefabrykowane
 materiały z recyklingu
 produkty inne

Oceniając projekty Komisja Konkursowa będzie premiować strategię rozwoju i szansę powodzenia przedsięwzięcia, ważnym punktem będzie również ocena strony ekonomicznej, innowacyjność, zaspokojenie potrzeb rynkowych, a także forma prezentacji. Dodatkowe punkty przyznawane będą za wdrożenie rozwiązań ekologicznych.

Poprzez ten konkurs chcemy nawiązać dialog pomiędzy młodymi ludźmi, kończącymi studia i rozpoczynającymi karierę zawodową a firmami, którym zależy na produktach wysokiej jakości, konkurencyjności i innowacyjnym rozwiązaniom. Chcemy, aby te dwa światy otworzyły się na siebie i ujrzały w sobie godnych do rozmów partnerów.

_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
HISTORIA PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU:

W poprzedniej edycji Komisja Konkursowa w składzie: prof. Leszek Rafalski - przewodniczący Komisji, Dyrektor IBDiM, Wacław Michalski - Dyrektor Departamentu Technologii GDDKiA, Janusz Bohatkiewicz - Prezes Zarządu firmy EKKOM, Tomasz Zambrzycki - Quest Change Managers, Liliana Chołuj - organizatorka i pomysłodawczyni konkursu, przyznała pierwszą nagrodę zespołowi z Politechniki Białostockiej, który pracował z produktem firmy Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych.

Relacja z pierwszej edycji konkursu autorstwa Marty Maniewskiej

Nagrodzone prace konkursowe:

II miejsce Politechnika Śląska
III miejsce Politechnika Łódzka
Wyróżnienie Politechnika Łódzka